Eksaltasjon, sinnsstemning preget av overdreven lystighet, ekstatisk glede og optimisme langt utover det som er vanlig for en person. Eksaltasjon kan forekomme hos enkelte mennesker ved sterke følelsesmessige opplevelser, men kan også sees som ledd i en psykisk lidelse som for eksempel mani, ved påvirkning av rusmidler og ved følelsesmessige reaksjoner som ledd i en dramatiserende personlighetsforstyrrelse.