type D-personlighet er definert som en tendens til å oppleve sterke negative følelser samtidig som disse følelsene ikke uttrykkes i sosiale sammenhenger. Det er hevdet at slike personer er disponert for såkalt vital utmattelse med økt risiko for hjerte-karsykdom som følge. Men de forskningsmessige holdepunkter for dette er svake, og avgrensningen i forhold til type A-personlighet med sterk grad av fiendtlighet er uavklart. Det er derfor ingen allmenn enighet om at type D er en egen entitet. Se også personlighet.