Selvfølelse er en opplevelse av ens eget vesen som atskilt fra andre vesener av samme art, eller en følelsesmessig opplevelse av ens egen identitet i et bestemt øyeblikk. Begrepet selvfølelse henviser også til en avbalansert kontakt med egne sterke og svake sider på en slik måte at personen føler seg trygg i samspill med andre mennesker.

Selvfølelse er en betingelsesløs vurdering av egen verdi, uavhengig av prestasjoner.

Selvfølelse kan påvises ikke bare hos mennesker, men forekommer sannsynligvis som et vanlig biologisk fenomen. Hos mange dyr kan man iaktta atferd som tyder på at de opplever noe som kan dekkes med uttrykket positiv selvfølelse. Dette kan blant annet vise seg ved at dyrene opptrer prangende eller prøver å tiltrekke seg oppmerksomhet på andre måter. Negativ selvfølelse ytrer seg ved underdanig atferd overfor artsfrender.

Forskning tyder på at evnen til å integrere også svakere sider ved en selv i eget selvbilde uten at dette truer ens overordnede oppfatning av en selv som en person med klar identitet og verdi, er sentralt for god selvfølelse. God selvfølelse er derfor kjennetegnet ved evne til en viss selvironi og distanse når situasjonen krever det. Personer med god selvfølelse har toleranse for begivenheters og personers ofte tvetydige vesen og natur. De er i liten grad selvhenførende, og de kan gi, eller selv be om, hjelp når situasjonen krever det, uten å føle seg utnyttet eller truet.

Selv om selvfølelse, som andre personlighetstrekk, også er genetisk bestemt, er oppvekstmiljø (oppdragelse) sentralt. Et barn som vokser opp i et miljø kjennetegnet av varme, villighet til å hjelpe og dele med hverandre, relativt klare verdinormer samt respekt for den enkeltes integritet og egenart, vil ha større muligheter for å utvikle en god selvfølelse enn personer vokst opp i en atmosfære hvor disse forholdene er fraværende.

Svak selvfølelse disponerer for utvikling av psykiske lidelser under stress og belastninger, ofte angst og depressive lidelser. Kompensert selvfølelse er betegnelse for selvfølelsen hos personer som fremstår påfallende selvhevdende, eventuelt brautende og tilsynelatende selvbevisste, og hvor dette uttrykker et psykologisk forsvar (kompensasjon) mot en underliggende lav selvfølelse. Personer med kompensert selvfølelse vil ofte ha narsissistiske personlighetsproblemer eller narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Ordet selvfølelse er en norsk oversettelse av det amerikanske «self-esteem». Det norske begrepet ble tidlig brukt av terapeuten David Kvebæk på Modum Bad.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg