nevrotisisme

Artikkelstart

Nevrotisisme er ett av de fem hovedpersonlighetstrekkene i femfaktormodellen innen trekkpsykologien. Det er også et trekk i Eysencks trekkpsykologiske trefaktormodell.

Nevrotisisme måler grad av emosjonell ustabilitet, psykisk ubehag, psykisk reaktivitet, men også vedvarende negative emosjoner, inkludert depressive og engstelige følelser. De som skårer lavt er mer rolige, avslappede og har et mer stabilt følelsesliv. Dette trekket predikerer i stor grad sårbarhet for psykiske lidelser.

Underliggende fasetter

Personlighetstesten NEO-PI-R måler både grad av nevrotisisme, og måler trekkets seks underliggende fasetter. Disse er:

  • Angst: Bekymrede, anspente, engstelige, nervøse og på vakt, fremfor rolig og avslappet.
  • Depresjon: Skyldfølelse, tristhet, håpløshet, ensomhet og annen nedstemt eller depressiv affekt, fremfor fravær av disse følelsene. NB: de som opplever positive følelser som glede scorer som regel høyere på den fasetten i hovedtrekket ekstroversjon.
  • Fiendtlighet: Sinne, frustrasjon, og bitterhet, fremfor tilbakelente. Merk at dette måler hvorvidt de opplever følelsen, mens de som uttrykker sinne heller er de som skårer lavt på trekket omgjengelighet, samtidig som disse to disposisjonene er assosierte.
  • Impulsivitet: Gir etter for lyster og behov, vanskelig for å motstå fristelser, anger over å ha gitt etter for slike behov. De som skårer lavt har større frustrasjonstoleranse i forhold til å ikke tilfredsstille egne behov.
  • Selvbevissthet: Skam, flauhet, ubehag i selskap med andre, sensitive mot krenkelse, mindreverdighetsopplevelser, i motsetning til å oppleve ubehag i sosiale sammenhenger. Merk at de som trives med sosiale sammenhenger eller tar ledelse i eller dominerer sosiale situasjoner primært skårer høyt på fasettene sosiabilitet eller selvhevdelse fra trekket ekstroversjon.
  • Sårbarhet: Stresset, avhengig, eller lett satt ut av kriser, fremfor evnen til å takle vanskelige situasjoner med ro.

Den samlede nevrotisismeskåren er derfor en oppsummering av enkeltskårene på disse 6 forskjellige men samvarierende fasettene. De som er høy på nevrotisisme har altså mye av det som er beskrevet over, mens de som er lave på nevrotisisme har lite av det som beskrives over (de har altså mindre negativ affekt og er mer emosjonelt stabile) -- men merk at det er mulig at noen fasetter er høye og andre lavere.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Costa, Jr., P. T., & McCrea, R. R. (1995). Domains and Facets: Hierarchical Personality Assessment Using the Revised NEO Personality Inventory. Journal of Personality Assessment, 64(1), 21-50.
  • Langvik, E., og Martinsen, Ø. L. (2015). En trekkteoretisk tilnærming til personlighet. I Kennair, L. E. O. og R. Hagen, Red. Personlighetspsykologi. Bergen, Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg