Åpenhet er ett av de fem hovedpersonlighetstrekkene i Femfaktormodellen innen trekkpsykologien.

Åpenhet, eller mer presist åpenhet overfor nye opplevelser, måler grad av intellekt, åpenhet for ideer og erfaringer, samt evne til estetisk nytelse. Videre måler det grad av kreativitet og utradisjonelle verdier. Åpenhet er som personlighetstrekk assosiert med intelligens som evne, men intellektuelt orienterte personlighetstrekk og intellektuelle evner er selvsagt ikke det samme. De forskjellige aspektene studeres innen to forskjellige områder av studiet av individuelle forskjeller.

Personlighetstesten NEO-PI-R

Personlighetstesten NEO-PI-R måler både grad av åpenhet på trekkets seks underliggende fasetter og samlet. De seks undertemaene er:

  1. Estetikk: Glede av og interesse for forskjellige kunstarter, fremfor manglende fascinasjon av musikk, billedkunst eller poesi.
  2. Fantasi: Rikt indre liv og aktiv fantasi, fremfor mindre drømmende og mer konkret og her-og-nå orientert.
  3. Følelser: Interesse for betydningen av eget følelsesliv og sterkere følelsesliv, fremfor mer avflatet følelsesregister og mindre vektlegging av følelser.
  4. Handlinger: Prøve uvant mat, reise til nye steder eller delta i nye aktiviteter, fremfor å motsette seg endring og nye opplevelser.
  5. Ideer: Interesse for nye og uvanlige ideer, åpent sinn, og intellektuell nysgjerrighet, fremfor lav grad av nysgjerrighet og interesse for nye ideer.
  6. Verdier: Interesse for å utfordre vante sosiale, religiøse og politiske holdninger, fremfor en mer autoritetstro holdning.

Den samlede åpenhetsskåren er derfor en oppsummering av enkeltskårene på disse seks forskjellige men samvarierende fasettene. De som skårer høyt på åpenhet har altså mye av det som er beskrevet over, mens de som skårer lavt på åpenhet har lite av det som beskrives over (de har altså lavere interesse for og er mindre positive til nye opplevelser og ideer, og er mindre opptatt av intellektuelle aktiviteter, egne følelser og kunst), men merk at det er mulig at noen fasetter er høye og andre lavere.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Costa, Jr., P. T., & McCrea, R. R. (1995). Domains and Facets: Hierarchical Personality Assessment Using the Revised NEO Personality Inventory. Journal of Personality Assessment, 64 (1), 21-50.
  • Langvik, E., og Martinsen, Ø. L. (2015). En trekkteoretisk tilnærming til personlighet. I Kennair, L. E. O. og R. Hagen, Red. Personlighetspsykologi. Bergen, Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg