Drift, grunnleggende behov som mennesket må ha dekket for å fungere, og som derfor fører til handlinger (søke behovstilfredsstillelse) uten at handlingen nødvendigvis alltid bygger på bevisste overveielser eller valg. Slik målrettet atferd kan være påvirket av tidligere læring eller være ulært (i sistnevnte tilfelle omtales atferden som instinktiv). Ofte brukes begrepet også om trangen til å oppnå tilfredsstillelse av behov som i og for seg ikke er nødvendige for at individet skal overleve rent fysisk (for eksempel seksualdrift).