type B-personlighet, betegnelse for atferd kjennetegnet ved det motsatte av type A-personlighet, det vil si at personen er rolig, avslappet og vennlig uten konkurransementalitet. Det har vært antatt at slike personer skulle ha mindre risiko for sykdom, men det er ikke gode holdepunkter for at dette medfører riktighet. Type B-personlighet har derfor hatt liten gjennomslagskraft i forskning omkring helse og sykdom. Se også personlighet.