Turt, flerårig art i kurvplantefamilien. 50–200 cm høy, med blå blomsterkurver i lang, bladløs klase. Bladene er finnet og med stor trekantet endelapp. Vokser i fuktige fjellier i hele landet. Mangler på kysten sør for Sogn, men fra Nordvestlandet og nordover vokser den helt ned til sjøen. Har vært brukt til mat. En annen art, kjempeturt, dyrkes som prydplante og forvilles i de sørlige delene av landet.