Begrep i økologien som har vært brukt både om en organismes levested og miljø, og da særlig om det sett av miljøfaktorer som er nødvendige og tilstrekkelige for at en art skal bestå i et økologisk system, og dessuten om den rolle eller funksjon en organisme har i naturen.

For å angi en arts økologiske nisje er det vanlig å trekke inn flere ytre faktorer. Om en tegner opp en graf med f.eks. nedbør på en akse og temperatur på den andre aksen, kan nisjen til en plante angis som en flate (f.eks. et rektangel) i grafen. Om n faktorer er viktige, vil nisjen bli beskrevet som en n-dimensjonal nisje. Noen arter har brede økologiske nisjer og kan eksistere under mange forhold, andre er spesialister med smale nisjer. Man skiller også mellom fundamental og realisert nisje, hvor den fundamentale er en arts mulige nisje bestemt ut fra alle miljøfaktorene som definerer nisjen, mens den realiserte er den faktiske nisjen når arten blir ekskludert fra deler av sin fundamentale nisje av én eller flere konkurrerende arter. I praksis vil dette ofte bety at to konkurrerende arter (arter med overlappende fundamentale nisjer) sameksisterer gjennom å anta ulike realiserte nisjer. F.eks. kan furu stort sett trives overalt der gran trives (deres fundamentale nisjer overlapper), men fordi gran er mer konkurransesterk, er furuas realiserte nisje de ekstra tørre og fuktige habitatene der gran ikke trives.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.