Vorteflik, rødalgeart, 10–15 cm høy, med gjentatt todelte, flate, 2–3 mm brede skudd som er renneformet nederst. Utvokste individer er tett besatt med vorter i øvre deler og algen har en fast, bruskaktig konsistens. Fargen er mørk rødfiolett til lys gul, avhengig av alder og voksestedets lysforhold. Vokser omkring lavvannslinjen, vanligst på utsatte steder, fra Arendal til Finnmark. Den vokser ofte sammen med den nærstående krusflik, Chondrus crispus. Begge arter er råstoff for fremstilling av fortykningsmiddelet karragenan.