Krusflik, en 5–15 cm høy rødalge med en bruskaktig konsistens, avflatet og gjentatt gaffeldelt i 3–10 mm brede fliker slik at planten blir mer eller mindre vifteformet. Alminnelig langs hele kysten fra fjæresonen og ned til 15 m dyp. Den vokser ofte sammen med den nærstående arten vorteflik. Begge artene utnyttes som råstoffkilde for karragenan, men det er ingen produksjon fra disse plantene i Norge.