Lavvannslinje, linje på kartet som viser høyden for laveste vannstand ved fjære sjø eller i regulerte vann.