Erobringen av Danzig
De russiske og saksiske styrkene beleirer Danzig i 1734.

Den polske tronfølgekrig var en konflikt som i utgangspunktet gjaldt retten til den polske tronen, men som etter hvert utviklet seg til å bli en europeisk krig om herredømmet over deler av Det tysk-romerske riket og de habsburgske arvelandene. Parter i krigen var på den ene siden den tysk-romerske keiseren Karl 6., kurfyrst Fredrik August av Sachsen, kong Fredrik Vilhelm 1. i Preussen og den russiske keiserinne Anna; på den andre siden sto den franske kongen Ludvig 15., den spanske kongen Filip 5. og kong Karl Emmanuel 3. av Sardinia.

Faktaboks

Også kjent som

polske arvefølgekrig

engelsk War of the Polish Succession

polsk Wojna o sukcesję polską

De militære konfrontasjonene fant sted i det nordøstlige Polen og det tyskstyrte Preussen, i Rhinland og keiserrikets vestlige grenseområder mot Frankrike, samt i Nord- og Sør-Italia. Krigshandlingene startet i september 1733 og varte til mars 1736, men en foreløpig fredsavtale ble inngått i Wien i oktober 1735 og bekreftet samme sted i november 1738.

Bakgrunn

Kongeriket Polen-Litauen var et valgmonarki, der valgretten lå hos den polsk-litauiske magnatforsamlingen Sejm. I perioder hadde landet også vært styrt i personalunion med andre stater (Böhmen/Ungarn, Sverige, Sachsen). Kurfyrsten av Sachsen, August 2. den sterke, var polsk konge i årene 1697–1706 og igjen fra 1709 til sin død i 1733. Han hadde utpekt sønnen Fredrik August til sin etterfølger, men ekskongen Stanisław 1. Leszczyński, som hadde vært Augusts motkandidat ved valget i 1697 og de facto konge av Polen i årene 1704/06–1709, ville nå ta sitt gamle rike tilbake. Han fikk støtte fra sin svigersønn, den franske kongen Ludvig 15., og etter hvert også fra dennes onkel, kong Filip 5. av Spania. Fredrik August ble støttet av keiser Karl 6., kong Fredrik Vilhelm 1. i Preussen (som også var kurfyrste av Brandenburg) og den russiske keiserinnen Anna Ivanovna.

I september 1733 fikk Ludvig 15. overtalt den polske sejmen til å velge svigerfaren til konge, og i oktober erklærte Frankrike krig mot Østerrike og Sachsen. I mellomtiden hadde den litauiske og deler av den polske adelen samlet seg bak Fredrik Augusts kandidatur, og de valgte ham til konge i begynnelsen av oktober.

Krigsforløpet

Polsk borgerkrig blir europeisk storkrig

Stanisław hadde støtte fra mange av de polske magnatene, men især fra det tyskættede borgerskapet i Danzig. Dit flyktet han etter at russiske hjelpetropper i slutten av september 1733 hadde rykket frem mot Warszawa. Russiske og sachsiske styrker beleiret deretter Danzig, som først overga seg i juni 1734. Russerne beseiret også en fransk styrke som prøvde å komme byen til unnsetning. Stanisław rømte nå til den østprøyssiske byen Königsberg. Russerne forlangte å få ham utlevert, men den prøyssiske kongen, som egentlig støttet den andre tronkandidaten, nektet å innfri dette kravet.

Krigen mellom stormaktene hadde i mellomtiden spredd seg til Rhinland og Italia, og den militære aktiviteten på polsk jord avtok. En del polske provinsguvernører og offiserer inngikk i november 1734, etter påtrykk fra Stanisław, i byen Dzików en avtale om et antirussisk militærforbund. Deres tropper forsøkte i flere år uten hell å jage de russiske og sachsiske troppene ut av Polen, og de ga ikke opp før i mars 1736.

«Vestfronten»

I vest begynte kamphandlingene umiddelbart etter at Frankrike hadde erklært krig mot Østerrike, og det første målet var den franske erobringen av hertugdømmene Lothringen og Bar, som tilhørte keiserens tilkommende svigersønn Frans Stefan. Deretter bygde franskmennene to provisoriske broer over Rhinen og beleiret festningen Kehl på høyre rhinbredd like overfor Strasbourg. Festningen overga seg etter få uker, men da vinteren satte inn, trakk franskmennene seg tilbake over Rhinen.

Keiserens tropper, ledet av den mer enn 70 år gamle prins Eugen av Savoia, forskanset seg bak en gammel forsvarslinje sør for Karlsruhe, men da franskmennene våren 1734 på ny rykket over Rhinen, ble keiserhæren tvunget til å trekke seg tilbake. Et tilbud fra den prøyssiske kongen om å sende tropper til unnsetning ble blankt avvist, fordi keiseren fryktet at det ville gi Preussen for mye makt innad i Det tysk-romerske riket. Den franske Rhinarmeen fortsatte sin vellykte kampanje på begge sider av Rhinen inntil keiserhæren i 1735 fikk hjelp av russiske tropper og klarte å stoppe den franske fremrykkingen nordøst for Trier.

Kampene i Italia

Den franskledede koalisjonen (Frankrike, Spania og Sardinia) ville, mens keiseren og hans tropper var opptatt med krigen ved Rhinen, benytte anledningen til å angripe hans besittelser i Italia – i nord hertugdømmet Milano og i sør kongeriket Napoli/Sicilia, alt områder som keiseren hadde fått som kompensasjon etter den spanske arvefølgekrigen.

Hertug Karl Emmanuel 3. av Savoia, som hadde overtatt makten der og på Sardinia da hans far abdiserte i 1730, ville gjennom å erobre Milano hindre at keiseren utvidet sin makt i Nord-Italia og især kontrollen over de viktige handelsrutene over Alpene, men han ville også prøve å vinne tilbake Sicilia, som hans far i 1720 hadde måttet overlate til keiseren i bytte mot Sardinia.

Den franske kongen Ludvig 15. støttet sin savoiiske nabo med tropper i nord, men han ville også hjelpe sin spanske fetter Carlos, en yngre sønn av den spanske kongen Filip 5. Carlos hadde i 1731 arvet hertugdømmene Parma og Piacenza, Milanos nabostat i sør, etter morens barnløse onkel Antonio Farnese. Nå ønsket han og moren (som var den egentlige herskeren i Spania) å utvide de spanske bourbonernes besittelser med de søritalienske områdene Napoli og Sicilia.

Kampene i nord begynte høsten 1733 da en kombinert fransk-savoiisk styrke på 64 000 mann rykket inn i Lombardia og trengte de tallmessig underlegne østerrikske troppene der tilbake til området rundt Mantova. Den østerrikske guvernøren i Milano hadde en lokal styrke på 12 000 mann under sin kommando og prøvde i det lengste å forsvare byen mot fiendens beleiring, men måtte overgi seg i romjulen 1733. Våren 1734 fikk keiserens tropper i øst forsterkning hjemmefra, og sommerens kamphandlinger foregikk på begge sider av elven Po. Østerrikerne ble slått i flere mindre slag og måtte, etter å ha tapt 7000 mann i slaget ved Guastalla i september, konsentrere seg om å hindre at Mantova falt i fiendens hender. Men forsøket var mislykket, til tross for at østerrikerne nå hadde et år på seg til å konsolidere sine stillinger, og i september måtte de siste østerrikske avdelingene i nord overgi seg til franske styrker.

I mellomtiden hadde hertugen av Parma, Don Carlos, sendt en stor del av sine soldater, sammen med franske og savoiiske avdelinger, sørover for å angripe keiserens besittelser Napoli og Sicilia. De fikk dessuten støtte fra en spansk kontingent på omkring 15 000 mann, som ble fraktet fra Spania og landsatt i Calabria. Mot denne overmakten hadde de lokale østerrikske styrkene og keiserens visekonge der lite å stille opp, og før jul 1734 var all motstand i sør nedkjempet, og begge de søritalienske kongerikene var dermed i praksis under spansk kontroll.

Våpenstillstand, fredsavtale og «tronebytter»

Allerede sommeren 1734 hadde Frankrike tatt initiativ overfor keiseren om fredsforhandlinger, og partenes diplomater prøvde i hemmelighet å finne kompromisser som alle involverte kunne godta. Det var en vanskelig oppgave, og sluttresultatet, som det ble oppnådd enighet om i mai 1737, ble først offentliggjort i november 1738.

Sett med nåtidens øyne lignet det mest på en kortversjon av «stolleken», som ble avsluttet uten noen entydig vinner. Hovedpunktene i fredsavtalen, det vil si rokeringen av herredømmet over de omstridte territoriene, var som følger:

  • Den polske ekskongen Stanisław, som hadde frasagt seg tronkravet allerede tidlig i 1736 og søkt tilflukt hos svigersønnen i Frankrike, fikk som erstatning de franskerobrede hertugdømmene Lothringen og Bar, mot å erklære at områdene ved hans død skulle tilfalle den franske kongen. Rivalen til den polske tronen, den sachsiske kurfyrsten Fredrik August, ble anerkjent som polsk konge – under navnet August 3. – i juli 1736 (han hadde allerede blitt kronet i januar 1734).
  • Hertugdømmet Kurland (den vestlige delen av nåværende Latvia), som hadde vært under polsk-litauisk overhøyhet siden 1561, tilfalt keiserinne Anna Ivanovnas elsker Ernst Johan von Biron (egentlig Bühren) da den siste hertug av Kessler-slekten døde barnløs i 1737, og området ble dermed i praksis en klientstat under Russland. (Anna var enke etter en tidligere hertug av Kurland og hadde selv styrt hertugdømmet inntil hun ble russisk keiserinne i 1730.)
  • Den tidligere herskeren i Lothringen og Bar, keiser Karls svigersønn Frans Stefan, fikk løfte om å bli storhertug av Toscana når den regjerende hertugen der, Gian Gastone de' Medici, døde. Det skjedde i juli 1737, men Frans gjorde sitt inntog i Firenze først i januar 1739.
  • Karl Emmanuel av Sardinia/Savoia måtte gi opp håpet om å beholde de okkuperte delene av Lombardia og få tilbake Sicilia, men fikk isteden noen mindre områder langs Savoias østgrense mot Milano.
  • Den spanske kongens sønn Don Carlos måtte overlate Parma og Piacenza til keiseren, men ble til gjengjeld konge over Napoli og Sicilia etter at keiseren hadde avstått disse til Spania.
  • Keiseren beholdt også hertugdømmet Milano.

Flere av disse rokeringene ble imidlertid kortvarige på grunn av den østerrikske arvefølgekrigen, som brøt ut etter keiserens død i 1740.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg