En pragmatisk sanksjon var i middelalderen og tidlig nytid betegnelse for en viktig forordning utstedt av en monark. Forordningen hadde grunnlovs kraft og kunne ikke endres eller oppheves av andre enn monarken selv eller dennes etterfølgere.

Faktaboks

Etymologi

av latin pragmaticus 'praktisk, offentlig' og sanctio 'påbud'

Også kjent som

latin sanctio pragmatica eller pragmatica imperii sanctio

Det mest kjente eksempelet er den pragmatiske sanksjon av 1713, som den tysk-romerske keiseren Karl 6. utstedte for å ordne tronfølgen innenfor fyrstehuset Habsburgs arveland. For å sikre sine egne etterkommere bestemte Karl at den sittende monarkens livsarvinger – uansett kjønn – skulle ha arverett foran eldre arveberettigede av andre slektslinjer. Loven førte til at Karls datter Maria Teresia var hans nærmeste tronfølger da han døde i 1740.

Opprinnelse

Begrepet stammer fra romerretten. Et tidlig eksempel er den østromerske keiser Justinian 1.s pragmatiske sanksjon fra år 554, som fastsatte en ny inndeling av de nyerobrede riksdelene i Sør-Italia. Gjennom Justinians lovbok Corpus juris civilis (534) kom ordningen og begrepet i løpet av middelalderen inn i de nasjonale rettssystemene i Det tysk-romerske riket, Frankrike og Spania. I Frankrike ble ordningen i hovedsak brukt i saker som angikk kirken, mens det i Det tysk-romerske riket og Spania stort sett var arvefølgeordningen i det regjerende fyrstehuset som ble regulert ved pragmatiske sanksjoner.

Den pragmatiske sanksjon av 1713

Den pragmatiske sanksjon
Innholdet i den pragmatiske sanksjon av 1713 ble godkjent av den ungarske stenderforsamlingen under dens møte i Poszony (nå Bratislava i Slovakia) 1722–1723. Bildene viser første og siste side av den offisielle møteprotokollen, med keiserens underskrift til venstre for seglavtrykket. Latin var det skriftlige arbeidsspråket i denne forsamlingen fram til 1844.

Dette var en arvefølgeordning som den tysk-romerske keiseren Karl 6. utstedte for å ordne tronfølgen i Østerrike og i fyrstehuset Habsburgs øvrige arveland (Böhmen, Ungarn og besittelser på Balkan, i Nederlandene og i Italia). Den skulle i utgangspunktet ikke ha noen innvirkning på tronfølgen i Det tysk-romerske riket, som formelt sett var et valgmonarki, men bidro likevel til å befeste huset Habsburgs posisjon i riket og sikre medlemmer av denne slekten keiserverdigheten i den siste fasen av rikets historie.

Bakgrunn

Karl 6.s far, keiser Leopold 1., hadde i 1703 gjort en avtale med sine to sønner Josef og Karl om at de og deres etterkommere skulle være gjensidig arveberettigede etter prinsippene om førstefødselsrett og fortrinnsrett for mannlige arvinger. Foranledningen var at den spanske grenen av fyrstehuset Habsburg, som hadde regjert i Spania i nesten 200 år, i 1700 var utdødd på mannssiden med den barnløse kongen Karl 2. Det oppsto strid om arvefølgen mellom den østerrikske grenens kandidat Karl og den franske kongen Ludvig 14., som krevde den spanske tronen på vegne av sin sønnesønn Filip, under henvisning til at både Ludvigs mor og hans hustru hadde vært av huset Habsburg, og at kong Karl faktisk hadde testamentert sitt rike til Filip. Striden utviklet seg til den spanske arvefølgekrig, som i 1713 endte med nederlag for Karl, som i mellomtiden hadde arvet de habsburgske territoriene etter sin sønneløse bror og deretter blitt valgt som hans etterfølger som tysk-romersk keiser.

Ifølge denne avtalen skulle Josefs etterlatte døtre Maria Josefa (1699–1757) og Maria Amalia (1701–1756) være nærmere arveberettigede enn Karls eventuelle livsarvinger. Avtalen av 1703, den gjensidige tronfølgepakten, var imidlertid aldri blitt offentliggjort. Som regjerende overhode for huset Habsburg kunne Karl, som foreløpig ikke hadde egne livsarvinger, nå sikre sin egen slektslinjes forrang i arvefølgen ved å proklamere avtalens innhold som en pragmatisk sanksjon, men med en viktig endring, nemlig at den sittende monarkens livsarvinger (uansett kjønn) skulle ha arverett foran eldre arveberettigede av andre slektslinjer.

Praktisk betydning

Forordningen ble proklamert i Wien 19. april 1713 i nærvær av riksrådet og deretter offentliggjort i alle habsburgske territorier. Den ble dessuten formelt anerkjent av den ungarske magnatforsamlingen i 1723 (adelen i Kroatia hadde allerede i 1712 godkjent Karls ønske om kvinnelig arverett der), og keiseren fikk også traktatfestet aksept av den nye arvefølgeordningen fra flere fremmede makter (Frankrike, Russland, Spania og Storbritannia) foruten av riksdelene Brandenburg-Preussen og Sachsen. I 1731 sørget han for å få endringen proklamert som pragmatisk sanksjon med gyldighet for hele Det tysk-romerske riket.

Karl fikk etter hvert fire egne barn, deriblant en sønn, men bare to av døtrene overlevde ham. Da han døde i 1740 var datteren Maria Teresia hans eldste livsarving. Hun overtok uten motstand regjeringen i alle de habsburgske arveland, men i Det tysk-romerske riket var hun ikke aktuell som tronkandidat. I mellomtiden hadde hennes to eldre kusiner giftet seg med hver sin kurfyrste (Karl Albrecht av Bayern og August av Sachsen), så det hjalp lite at hun selv hadde fått en valgbar ektemann, hertug Frans Stefan av Lothringen og Toscana. Etter mye om og men (deriblant den østerrikske arvefølgekrig) ble Karl Albrecht valgt til keiser i 1742, men han døde bare tre år senere, og dermed lå veien åpen for å velge Frans Stefan til keiser.

Andre eksempler

  • I 1438 utstedte den franske kongen Karl 7. en pragmatisk sanksjon som innskrenket pavens makt over den katolske kirkens presteskap og eiendommer i Frankrike.
  • I 1549 utstedt den tysk-romerske keiseren Karl 5. en sanksjon som gjorde de 17 burgundiske provinsene i Nederlandene til én stat. Dette forhindret likevel ikke at de syv protenstantiske provinsene i nord brøt ut og dannet en egen stat i 1581.
  • I Spania ble pragmatiske sanksjoner brukt flere ganger, blant annet i 1759, da kong Karl 3. bestemte at Spania og Kongedømmet Begge Sicilier ikke skulle kunne forenes under én monark, og i 1830, da kong Ferdinand 7. innførte kvinnelig tronfølge (kognatisk suksesjon) i Spania.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg