Hertugdømme i Italia, grunnlagt 1545, omfattet byene Parma og Piacenza med omliggende land (ca. 6000 km2), og stod under familien Farnese til 1731. Var siden spansk og østerriksk inntil det i 1815 ble tildelt Napoleon 1s gemalinne Maria Louise. Innlemmet i kongeriket Italia 1860.