Faktaboks

Karl 6.
døpenavn Karl Franz Joseph Wenzel Balthasar Johann Anton Ignaz; Karl VI som keiser, Karl III som østerriksk erkehertug, III Károly som ungarsk konge, Carlo III (også IV og VI) som konge av Napoli, Sardinia og Sicilia, Carlos III som spansk tronpretendent
Født
1. oktober 1685, Wien
Død
20. oktober 1740, Wien
Karl 6.
Karl 6. var tysk-romersk keiser fra 1711 til 1740. Han tilhørte huset Habsburg. Malt ca. 1720.
Av .

Karl 6. var en østerriksk erkehertug og tysk-romersk keiser fra 1711 til 1740. Han tilhørte huset Habsburg.

Karl var spansk tronpretendent fra 1701 til 1713 og hersker i Østerrike og de habsburgske arvelandene (deriblant Böhmen og Ungarn) fra 1711, da han etterfulgte sin eldre bror Josef 1. som huset Habsburgs overhode og også ble valgt til tysk-romersk keiser. Han var dessuten herre over Nederlandene fra 1714, konge av Sardinia fra 1713 til 1720, av Napoli i samme periode og av Sicilia og Napoli fra 1720 til 1735.

Han var far til Maria Teresia.

Familie, oppvekst, ekteskap og etterkommere

Karl 6. og hans familie
Karl 6. med hustruen og de tre døtrene. Bildet, en akvarellminiatyr, er malt av Martin van Meytens omkring 1729/30. Keiserparets eldste datter Maria Teresia står ved morens venstre arm.

Karl var nest eldste sønn av keiser Leopold 1. og dennes tredje hustru Eleonore Magdalene av Pfalz-Neuburg (1655–1720).

Oppveksten på slottet Hofburg i Wien var preget av hans jesuittiske lærere, som også sørget for å gi ham innsikt i huset Habsburgs historie. I likhet med alle mannlige habsburgere skulle han dessuten lære et håndverk. Han fikk en viss opplæring som børsemaker, men det er ikke kjent om han noen gang faktisk bygde et skytevåpen.

Som sekstenåring ble han av faren utpekt til å være huset Habsburgs kandidat til den spanske tronen, som var blitt ledig da den siste mannlige ætling av slektens spanske gren døde uten arvinger i 1700. Men den avdøde kongen hadde testamentert sitt rike til den franske hertug Filip, en sønnesønn av kong Ludvig 14. Filip besteg tronen, og dette utløste den spanske arvefølgekrigen (1701–1713). Karl ble likevel ensidig proklamert som spansk konge i 1703, og han deltok selv i krigen, med støtte fra britiske og nederlandske tropper. I 1705 erobret han Barcelona, og i de følgende årene kontrollerte hans styrker Catalonia og deler av Castilla, men han gjorde selv lite for å befeste sin politiske posisjon i de erobrede områdene.

I 1711 døde broren Josef, som hadde overtatt som slektens overhode og tysk-romersk keiser etter faren. Karl ble som nytt overhode nødt til å reise tilbake til Østerrike, og samme år ble han også valgt til tysk-romersk keiser. Krigen om herredømmet i Spania endte da Storbritannia inngikk separatfred med Frankrike, og ved freden i Rastatt (1714) måtte Karl nøye seg med å få de spanske besittelsene i Italia og Nederlandene.

I 1708 giftet Karl seg med Elisabeth Christine av Braunschweig-Wolfenbüttel (1691–1750). De fikk fire barn; den førstefødte og eneste sønnen, Leopold Johann døde som spebarn i 1716, mens den eldste datteren, Maria Teresia, kom til å etterfølge faren som hersker i de habsburgske arvelandene og de facto regjerende tysk-romersk keiserinne. Dette kunne skje fordi Karl i 1713 hadde utstedt en pragmatisk sanksjon, som sikret den forrige monarkens eldste barn (uansett kjønn) førsterett til å arve verdigheten.

Da Karl måtte reise hjem i 1711, utnevnte han hustruen til stattholder i Catalonia, men i 1713 måtte også hun forlate Spania etter at krigen var slutt og alle Karls tidligere allierte hadde anerkjent Filip som spansk konge. Etter sønnens død og flere mislykte forsøk på å skaffe Karl en ny mannlig arving ble Elisabeth utsatt for tallrike «fruktbarhetskurer», som førte til at hun på sine eldre dager ble voldsomt overvektig og ute av stand til å gå. Hun levde som enke i ti år etter Karls død, men forholdet mellom henne og datteren Maria Teresia skal ha vært kjølig.

Regjeringstid

Karl 6
Keiser Karl 6. i ordensdrakt som stormester for ridderordenen Det gylne skinn.
Av .

Kriger og utenrikspolitikk

Store deler av Karls regjeringstid var preget av et anstrengt forhold mellom habsburgerne og herskerne i Frankrike, Preussen, Spania og det osmanske riket. For å beskytte sine besittelser i Italia mot spanske angrep allierte Karl seg i 1718 med Storbritannia, Frankrike og de forente provinsene i Nederlandene. Keiserens styrker gjenerobret Sicilia i 1720, men Karl måtte gå med på å gi fra seg Sardinia til herskeren i Savoia for å beholde Sicilia, som så ble slått sammen med Napoli. Han fikk beholde de søritalienske besittelsene inntil en ny krig med Frankrike i 1735 endte med at også disse områdene gikk tapt.

I den spanske arvefølgekrigen ble Karls styrker ledet av en dyktig hærfører, prins Eugen av Savoia, som sammen med den britiske feltherren John Churchill vant flere viktige slag. Eugen ledet også hæren i flere kriger mot tyrkerne, og han forble en viktig rådgiver for keiseren i militære og utenrikspolitiske spørsmål helt til sin død i 1736.

Helt siden det mislykte angrepet på Wien i 1683 hadde den tyrkiske sultanen forsøkt å utvide sine besittelser på Balkan på habsburgernes bekostning, men uten særlig fremgang. Keiseren allierte seg i 1716 med Venezia mot tyrkerne, og prins Eugen erobret Beograd. Ved freden i Passarowitz (nå Požarevac i Serbia) i 1718 fikk Karl beholde det meste av områdene (deriblant Banatet og Valakia) som habsburgerne hadde vunnet ved freden i den forrige tyrkerkrigen i 1699, men etter enda en krig i årene 1737–1739, der Karl var alliert med Russland, måtte han igjen gi fra seg Beograd og områdene sør for Donau.

I 1733 døde den polske kongen August den sterke, som også var kurfyrste av Sachsen og dermed en av Karls vasaller. Polen var et valgmonarki, og ved valget av etterfølger ville keiseren (med støtte av Preussen og Russland) ha Augusts sønn, mens en allianse av Frankrike, Spania og Sardinia støttet den tidligere kongen Stanisław 1., som var kong Ludvig 15.s svigerfar. Konflikten utløste den polske arvefølgekrigen. Stanisław ble innsatt som polsk konge, men avsatt etter få måneder. I forhandlingene som fulgte i årene 1735–1738 måtte Karl gå med på at hans egen svigersønn, Frans Stefan av Lothringen, skulle oppgi dette hertugdømmet til Stanisław mot å få storhertugdømmet Toscana når den siste Medici-hertugen der døde.

Innenrikspolitikk

Karl 6.s kroningsfest
Karl 6. ble valgt til tysk-romersk keiser og kronet som tysk konge i domkirken i Frankfurt i desember 1711. Dette kobberstikket, utført av en ukjent kunstner året etter, viser festlighetene på Römerberg etter kroningen.

I pausene mellom de mange krigene var Karls diplomater hektisk opptatt med å sikre støtte for keiserens pragmatiske sanksjon om den habsburgske tronfølgen. Etter hvert fikk han tilsagn om støtte fra flere av de mektigste riksfyrstene og av fremmede herskere, men støtten var vaklende og avtalene kostet ham dyrt. I det tysk-romerske riket var det bare mannlige kandidater som kunne velges til konge og keiser, men etter at Maria Teresia hadde giftet seg i 1736, lot tronfølgen til å være sikret for habsburgerne. Problemet var imidlertid at de tre andre verdslige kurfyrstene (Bayern, Preussen og Sachsen) hadde ambisjoner på egne vegne, og især de to førstnevnte ønsket å redusere habsburgernes makt innen riket. Etter Karls død ble det krig om keiservalget (den østerrikske arvefølgekrig).

Som keiser hadde Karl gjort mange forsøk på å markere seg som rikets øverste overhode, men han møtte ofte motstand når han ville sette sin vilje igjennom. Han lyktes likevel i å løse flere konflikter mellom ulike grupper av undersåtter, for eksempel da han i 1718 støttet de mecklenburgske stendene mot hertug Karl Leopold og fikk ham avsatt. I riksstyret gjorde han flittig bruk av institusjoner som rikskammerretten og rikshoffrådet (keiserens nærmeste juridiske rådgivere), men sluttresultatet ble likevel at keisermakten i hans tid gradvis ble svekket og avløst av en omfattende «rikstretthet».

Kunstmesén og byggherre

Karl hadde stor interesse for kunst og kultur, og hans regjeringstid ble en blomstringsperiode for barokken i Østerrike. Mange av tiltakene dreide seg om hans egen hjemby Wien. Her lot han bygge den imponerende Karlskirken og utvidet slottskomplekset Hofburg med lokaler for Den spanske rideskolen, hoffbiblioteket og habsburgernes store malerisamling.

Død og begravelse

Karl 6.s sarkofag
Karl 6.s praktsarkofag i den keiserlige gravkrypten i Kapusinerkirken i Wien. Tinnsarkofagen ble opprinnelig designet og fullført av billedhuggerne Nikolaus Moll og Johann Georg Pichler i 1742. Da Karls enke etter sin død fikk en rikere utstyrt sarkofag, utført av Molls yngre bror Balthazar, beordret datteren Maria Teresia i 1751 billedhuggeren å oppgradere farens gravmonument med løvebærere, dødninghoder iført hans fire keiser- og kongekroner, samt relieffer av scener fra berømte slag farens hær hadde utkjempet.
Av .

Keiser Karl døde høsten 1740 etter kort tids sykdom, trolig forgiftet av en matrett som ved en feil inneholdt grønn fluesopp. Liket ble balsamert og begravet i en praktsarkofag i den keiserlige gravkrypten i Kapusinerkirken i Wien, mens hjertet og innvollene ble plassert i urner og begravet i henholdsvis Augustinerkirken og Stefansdomen samme sted.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg