osmium

Osmium er et blåhvitt metall som er hardt og meget sprøtt. Det er et grunnstoff i gruppe 8, platinametallene, i grunnstoffenes periodesystem. Osmium har et meget høyt smeltepunkt. Av metallene er det bare wolfram og rhenium som har høyere smeltepunkt. Bare iridium har høyere tetthet.

Osmium skiller seg fra de øvrige platinametallene ved at det lett oksideres av oksygengass ved oppvarming til 150–200 °C til osmium(VIII)oksid, som kontinuerlig damper av.

Syv naturlig forekommende isotoper er kjent, viktigst er 190Os (26,4 %) og 190Os (41,O %).

Forekomst

Osmium er et meget sjeldent grunnstoff og utgjør bare ca. 1·10–8 % av jordskorpen. Det forekommer i naturen sammen med de andre platinametallene, oftest som Os–Ir-legeringer. De viktigste funnstedene er Sør-Afrika, Ural, Nord- og Sør-Amerika, Tasmania, Borneo og Japan. Sammen med de andre platinametallene finnes det også i kobber- og nikkelmalmer fra Canada, Sibir og Sør-Afrika.

Kjemiske egenskaper

Osmium angripes ikke av syrer. Det løses i alkalismelter i nærvær av kraftige oksidasjonsmidler og gir vannløselig osmat(VI), MeI2OsO4.

De hyppigst forekommende oksidasjonstall er +IV, +VI og +VIII. I vann, foreligger osmium i form av større kompleksioner, f.eks. [OsVIO4(OH)2]2 og [OsVIIIO2(OH)4]2.

Fremstilling

Osmium skilles fra de øvrige platinametallene ved at man først behandler et konsentrat av råmetall med kongevann. Platina og palladium løses og tilbake blir en fast blanding av iridium, rhodium, ruthenium og osmium. Ved smelting i alkalier tilsatt oksidasjonsmidler, f.eks. natriumperoksid, overføres ruthenium og osmium til vannløselig ruthenat og osmat. Deretter oksideres osmiumforbindelser med salpetersyre til osmium(VIII)oksid, OsO4. Oksidet har kokepunkt på 130 °C og blir destillert av, oppsamlet i natronlut og felt ut som OsO2(NH3)4Cl2. Osmium i pulver- eller svampform fås deretter ved reduksjon.

Bruk

Osmiummetall har få anvendelser. Det brukes i legeringer med andre platinametaller for å gi øket hardhet, bl.a. sterkt belastede elektriske kontakter, og i katalysatorer. Osmium(VIII)oksid, den viktigste osmiumforbindelsen, har en rekke anvendelser, se osmiumforbindelser.

Historie

Grunnstoffet ble beskrevet av briten Smithson Tennant i 1804. Sammen med iridium utgjorde det en uløselig rest som ble tilbake etter at platinaråmetall var behandlet med kongevann. Navnet osmium henspiller på osmium(VIII)oksidets, OsO4, stikkende lukt.

Osmium

Kjemisk symbol Os
Atomnummer 76
Relativ atommasse 190,23
Smeltepunkt 3033 °C
Kokepunkt 5012 °C
tetthet 22,57 g/cm3
Oksidasjonstall IV, V, VI, VII, VIII
Elektronkonfigurasjon [Xe]4f145d66s2

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg