rhodium

Rhodium, metallisk grunnstoff i gruppe 9 i grunnstoffenes periodesystem. Det regnes med til platinametallene. Rhodium er et sølvhvitt, edelt metall. Det kan smis og valses.

Faktaboks

uttale:
rhˈodium
etymologi:
av gresk ‘rose’

Forekomst

Rhodium er et av de mer sjeldne grunnstoffer. Det forekommer i naturen i metallisk form sammen med de øvrige platinametallene. Rhodiuminnholdet i platinametallforekomstene er vanligvis mindre enn 1 vektprosent, men kan komme opp i 4,5 vektprosent. I meksikansk gull har det unntaksvis vært påvist opp til 43 vektprosent. De viktigste forekomster er Transvaal i Sør-Afrika, Ontario i Canada og Sibir.

Kjemiske egenskaper

Kompakt metall er uløselig i syrer (også kongevann) med unntak av kokende svovelsyre og hydrogenbromidsyre som begge angriper metallet langsomt. Ved vanlig temperatur er rhodium svært oksidasjonsbestandig. Over 600 °C oksideres det langsomt under dannelse av et tynt, mørkegrått belegg av rhodium(III)oksid, Rh2O3. Over 1100 °C er oksidet ustabilt og spaltes til rhodiummetall og oksygen. Ved enda høyere temperaturer vil rhodium avta i vekt ved oppvarming i luft, dels pga. fordampning og dels pga. dannelse av flyktig rhodium(IV)oksid, RhO2. I kjemiske forbindelser er oksidasjonstrinn fra –I til +VI kjent, med +III som det mest vanlige.

Fremstilling

Rhodium inngår i det uløselige residuet av edelmetaller som er tilbake etter opparbeidelse av råplatina eller i anodeslam etter behandling med kongevann (se osmium). Residuet, som inneholder rhodium, iridium, ruthenium og vanligvis også sølv, blir smeltet med soda, boraks, blykarbonat og kull. Dette gir en blylegering med ca. 20 vektprosent edelmetaller. Sølv løses og fjernes ved at legeringen behandles med salpetersyre. Edelmetallene blir så smeltet med natriumhydrogensulfat. Dermed omdannes rhodium til vannløselig sulfat, mens de andre metallene ikke angripes. Rhodium felles så som hydroksid, renses, og omdannes til heksaklororhodat(III)kompleks [RhCl6]3. Ved tilsetning av maursyre, HCOOH, felles et svart pulver, rhodiumsvart, som reduseres videre med hydrogen ved høy temperatur til høyrent rhodium i pulverform. Metallpulveret kompakteres til metall ved sintring ved høye temperaturer eller ved smelting.

Bruk

Rhodium blir først og fremst brukt som legeringsmetall i platina og øker derved platinas hardhet og fasthet. Platina-rhodiumlegeringer har utstrakt anvendelse som termoelementer (f.eks. Pt-Pt 10 % Rh), som motstandstråd i ovner for svært høye temperaturer, i forbindelse med fremstilling av glass og glassfiber m.m. Platina-rhodiumlegeringer med 1–10 % rhodium blir brukt som katalysator ved mange høytemperaturreaksjoner, bl.a. ved oksidasjon av ammoniakk til nitrogenoksid for fremstilling av salpetersyre (Norsk Hydro a.s.) og ved fremstilling av blåsyre fra metan og ammoniakk. Filmer eller tynne belegg av rhodium fremstilt ved elektrolyse eller vakuumfordampning anvendes for å forbedre materialers korrosjonsmotstand, hardhet, refleksjonsevne m.m.

Historie

Grunnstoffet ble oppdaget samtidig med palladium av den britiske kjemiker W. H. Wollaston i 1903–04. Navnet er avledet av det greske ord for rose og henspiller på den rosenrøde fargen til mange rhodiumforbindelser. Naturlig rhodium består utelukkende av atomer med nukleontall 103, 103Rh.

Rhodium

Kjemisk symbol Rh
Atomnummer 45
Relativ atommasse 102,9055
Smeltepunkt 1964 °C (±3 °C)
Kokepunkt 3695 °C (±100 °C)
Densitet 12,41 g/cm3
Oksidasjonstall -I, 0, I, II, III, IV, V, VI
Elektronkonfigurasjon [Kr]4d85s

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg