Smithson Tennant, britisk kjemiker, studerte først medisin i Edinburgh i 1781, deretter botanikk og kjemi i Cambridge hvor han tok en doktorgrad i 1796. Påviste i 1796 at diamant består av grunnstoffet karbon og oppdaget i 1804 grunnstoffene osmium og iridium i løsning av råplatina. Utførte en rekke kjemiske undersøkelser knyttet til eget jordbruk i Chedar. Ble professor i kjemi ved universitetet i Cambridge 1813, men døde bare to år etter på.