Embryosekk, celle som oppstår inne i nucellus i frøemnet. Den dannes etter reduksjonsdeling av en morcelle og utgjør den haploide hunnlige generasjonen (gametofytten) hos dekkfrøede planter. Embryosekken vokser sterkt og fyller til slutt det meste av nucellus. Etter flere kjernedelinger inneholder embryosekken én eggcelle, to synergideceller, tre antipodeceller og dessuten to sentralkjerner, som smelter sammen til en diploid kjerne. Se frøemne.