Antipodeceller, de (som regel) tre nakne celler som ligger i den nedre delen av embryosekken hos dekkfrøete planter. Se frøemne.