Kim er anlegget i blomsterplantenes frø til neste generasjon, altså anlegget til den nye planten.