Plantenes form

Planter er organismer som hører til planteriket. Planteriket er en av flere hovedkategorier som alt liv er systematisert i. Andre riker er blant annet dyreriket og soppriket. Til planteriket hører blant annet alt det vi til vanlig kaller for trær, busker, blomster, gress, moser, korn og frukt.Et av plantenes mest karakteristiske kjennetegn er evnen til å omdanne uorganiske stoffer til organiske stoffer gjennom fotosyntese. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 10 kategorier:

 1. Blad
 2. Blomst
 3. Frukt - planteanatomi
 4. Fruktblad og frøemne
 5. Frø og formeringsorganer
 6. Knopper
 7. Pollenblad
 8. Rot hos planter
 9. Sporer
 10. Stengel og stamme

Inneholder 5 artikler:

F

 1. fyllom