Plantenes form

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 10 kategorier:

 1. Blad
 2. Blomst
 3. Frukt - planteanatomi
 4. Fruktblad og frøemne
 5. Frø og formeringsorganer
 6. Knopper
 7. Pollenblad
 8. Rot hos planter
 9. Sporer
 10. Stengel og stamme

Inneholder 5 artikler:

F

 1. fyllom