Synergideceller, hos dekkfrøede planter to nakne, haploide celler som ligger like ved eggcellen i embryosekken. De spiller sannsynligvis en viktig rolle for åpningen av pollenslangen umiddelbart før befruktningen.