Generasjonsveksling hos planter vil si at livssyklus består av en regelmessig veksling mellom to generasjoner, en gametofytt og en sporofytt, som har forskjellige formeringsmåter. Gametofytten består av haploide celler og produserer gameter (kjønnsceller). Ved befruktning dannes en diploid zygote som vokser ut til en sporofytt. Denne danner til slutt ved reduksjonsdeling, meiose, sporer, som spirer til gametofytter. Denne generasjonsvekslingen er koblet til en kjernefaseveksling. Dette er tilfelle hos de aller fleste planter. Forholdet mellom de to generasjonene er imidlertid ganske forskjellig hos plantegruppene.

Hos algene er gametofytt og sporofytt oftest selvstendige individer med samme eller ulikt utseende. Hos enkelte algegrupper kan gametofytten være så sterkt redusert at den bare består av kjønnscellene.

Hos sopp er det stor variasjon i generasjonsvekslingen, men hos de høyere sopper er de to generasjoner alltid forent i den samme organisme.

Hos mosene er generasjonsvekslingen morfologisk meget tydelig. Sporen spirer til et lite forkim, og fra dette dannes den grønne plante med stengel og blad (gametofytt). På denne dannes kjønnsorganer, og fra den befruktede eggcellen dannes et stilket sporehus med sporer (sporofytt).

Hos karsporeplantene er gametofytten redusert til bare å omfatte forkimen, som her har kjønnsorganer, mens resten av planten med bladene utgjør sporofytten, som også danner sporer. Enkelte karsporeplanter (heterospore) har to typer sporer. Megasporene (makrosporene) spirer til sterkt reduserte forkim med hunnlige kjønnsorganer som er innesluttet i sporene, mens mikrosporene danner forkim med hannlige kjønnsorganer.

Dette er en overgang til forholdene hos frøplantene, hvor gametofytten er enda mer redusert, og hvor gametofytten ikke frigjøres fra sporofytten. Hos de nakenfrøede er det ennå rester av forkimen, mens denne hos de dekkfrøede planter er helt forsvunnet. I dens sted består den hunnlige gametofytt av i alt 8 celler (hvorav en er eggcellen) som utgjør embryosekken inne i frøemnet. Den hannlige gametofytt består av pollenkorn som på arret spirer til en pollenslange som inneholder 2 sædceller. Etter befruktningen utvikles eggcellen til den diploide sporofytten som på den måten består av hele planten med røtter, stengel, blad og blomster.

En sammenligning av generasjonsveksling hos de ulike organismegruppene viser tydelig en økende dominans av sporofytten under utviklingen (fylogenien) fra enkle organismer til karplanter.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.