Planteanatomi

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 3 kategorier:

  1. Cellens organeller og mikrostruktur
  2. Plantenes form
  3. Plantenes vevsystemer

Inneholder 6 artikler: