Planteanatomi

Planteanatomi, læren om plantenes indre bygning. Planteanatomien faller naturlig i tre deler: 1) Cellelære (cytologi) er studiet av cellen, cellens oppbygning og struktur og da spesielt planteceller. 2) Vevslære (histologi) omfatter studiet av cellevevenes bygning. Celler av samme type slutter seg oftest sammen til et cellevev. Disse kan klassifiseres på forskjellige måter, men vanligvis skilles det mellom delingsvev, hudvev, grunnvev (parenkym), ledningsvev, styrkevev og sekresjonsvev. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 3 kategorier:

  1. Cellens organeller og mikrostruktur
  2. Plantenes form
  3. Plantenes vevsystemer

Inneholder 6 artikler: