Endosperm, et spesielt cellevev som forekommer i de fleste planters frø, inneholder opplagsnæring (stivelse, fett, protein). Hos dekkfrøete planter dannes dette ved gjentatte celledelinger ut fra en enkelt celle, som oppstår ved sammensmelting av den diploide sentralkjernen i embryosekken med den ene sædcellen. Endospermcellene er derfor oftest triploide. Eksempler på endosperm finnes hos korn og andre gress, tomat og rips. Hos kornsortene utgjør endospermen ca. 80 % av kornet. Hos kokospalmen er den ytre del av endospermen fast, mens den indre er flytende (kokosmelk). I motsetning til dekkfrøete, dannes hos nakenfrøete planter, f.eks. bartrærne, endospermen fra haploid vev i frøemnet.