Arkespor, hos plantene et diploid cellevev som finnes i det indre av unge sporangier. Hos moser og karsporeplanter danner arkespor sporemorceller som senere hver gir fire sporer ved reduksjonsdeling. Også hos blomsterplantene danner arkespor sporemorceller, men de kalles her pollenmorceller (i pollenknappen) eller embryosekkmorcelle (i frøemnet). Ved reduksjonsdeling av disse oppstår pollenkorn og embryosekk.