Dynndjevel, amfibieart i kjempesalamanderfamilien. Opptil 70 cm lang, lever hele livet i vannet og beholder én av gjelleåpningene. Legger 300–400 egg om våren. Holder seg i huler på bunnen av rasktflytende elver. Dynndjevelen beveger seg langsomt på land, men er en glimrende svømmer. Utbredt i det østlige Nord-Amerika, hvor den går under navnet hellbender.