Meitemark (ytre bygning)

Meitemark. Tegning med markering av enkelte deler.

Av /Store norske leksikon ※.
Meitemark (indre bygning)

Meitemarkens indre bygning. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Meitemark lufter jorda. Foto: Luis Miguel Bugallo Sánches. Tilgjengelig under lisensen CC BY SA 3.0
.
Lisens: fri
pro, pre - munnen, hodeenden
mg - hannlige kjønnsorgan
cli - belte
se - børsterekker
sg - segment
peri - haleenden
Illustrastør: Halvard. Illustrasjonen er gjort tilgjengelig som offentlig eiendom.
.
Lisens: fri

Meitemark er en gruppe leddormer som lever i jorden. Kroppen er delt i mange korte ledd. Meitemarken spiser døde plante- og dyrerester og borer ganger ved hjelp av den spisse framparten eller ved å spise seg fram.

Faktaboks

Etymologi
til meiting
Også kjent som
metemark, meitemakk, jordleddormer, ferskvannsleddormer
Vitenskapelig navn
Lumbricidae

Meitemarken er utbredt over størstedelen av den nordlige halvkule. Det er minst 19 kjente arter meitemark i Norge, noen korte og noen lange. Mosemeitemarken er bare to centimeter lang, mens stormeitemarken kan bli 30 centimeter. De ulike artene trives i forskjellige typer jord.

Meitemarken har stor betydning for plantenes vekst fordi den lager moldjord og vender de øverste jordlagene. Gangene den lager gjennomlufter og drenerer jorden og gjør det lettere for planterøttene å vokse. Meitemarken bidrar også til at døde plante- og dyrerester råtner raskere.

Tarm og fordøyelse

Kroppen er delt i et stort antall korte ledd. Under huden er det et kraftig muskellag som gjør dyret meget bevegelig. På hvert ledd er det åtte korte, stive børster som hjelper til med bevegelsene. Munnen finnes i den forreste, spisse enden. Den har ingen kjever eller tenner, men en del av svelget, sammen med den lille hodelappen, fungerer som et griperedskap. Meitemark trekker blad og andre plante- eller dyrerester ned i jorden og fukter dem med spytt slik at de lettere kan rive av biter og spise dem. I spiserøret sitter kalkkjertler som kan nøytralisere humussyrene i den jorden som slukes. I tarmkanalen finnes en kro og en kraftig muskelmage hvor maten blir findelt. Oversiden av tarmen har indre foldninger, som øker den fordøyende overflaten.

Blodkarsystem og nervesystem

Meitemark har et blodkarsystem med en stor blodåre på ryggsiden hvor blodet strømmer fremover, og to på buksiden hvor det strømmer bakover. De er forbundet med fem små hjerter langt fremme i dyret. Blodet strømmer delvis ut i kroppens hulrom. Det sitter små ekskresjonsorganer i hvert segment, og de tømmes på utsiden av huden. Oksygen diffunderer gjennom den tynne huden, og tas opp i blodet. Det er meget viktig at huden er fuktig.

Nervesystemet består av et stort ganglion, en hjerne, rett over svelget. Fra den er det forbindelse til den ventrale nervestrengen i hele dyrets lengde. I hvert segment er det små ganglier med konsentrasjon av nerveceller. Nervestrengen inneholder noen spesielt tykke fibre som gir raske nerveimpulser slik at musklene kan trekkes fort sammen. Meitemark har ikke øyne, men lysømfintlige sanseceller, foruten forskjellige mekaniske sanseorganer.

Forplantning

Meitemark
Paring
Meitemark
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0
Kokonger fra stormeitemark Lumbricus terrestris. Foto: Clive A. Edwards, The Ohio State University, Columbus. Tilgjengelig hos Wikimedia. Bildet er tilgjengelig som offentlig eiendom ettersom det er tatt av en person fra USA i offentlig tjeneste.
.
Lisens: fri

Meitemark er tvekjønnede, og kjønnsorganene ligger i den forreste delen av kroppen. Når de blir kjønnsmodne, utvikles det foran midten av kroppen et kjertelrikt parti av huden, et belte eller clitellum, som svulmer opp i paringstiden. Sekretet fra dette holder dyrene sammen under paringen, da hvert av dem opptar sæd fra det andre. Det herdede slimet fra clitellum danner en «muffe», og når de trekker seg baklengs ut av denne, legges først eggene inni muffen, og deretter omgis eggene med sæd som stammer fra det andre dyret, så de blir befruktet. Ringen trekker seg så sammen til en kokong med 2–20 egg; en meitemark kan legge flere kokonger utover forsommeren. Når ungene kommer ut av egget, er de selvhjulpne og blir voksne i løpet av 3–4 måneder. En dansk forsker har funnet at kokongene kan tørke helt ut, og at de derved unngår å fryse når de overvintrer høyt oppe i jorden.

Levevis

Marken ånder gjennom huden og må derfor leve i fuktige omgivelser. Den kan godt leve dagevis i vann, men dens egentlige hjem er nede i jorden. Normalt kommer enkelte arter opp på jordoverflaten bare om natten for å samle næring. Når de etter kraftig regn ofte kommer opp på jordoverflaten i store mengder, er det fordi regnvannet som trenger ned i jorden inneholder for lite oksygen, så de ikke får ånde. De fleste av dem dør likevel fordi de ikke tåler dagslys og ikke klarer å bore seg ned igjen.

Meitemark finnes mest i moldjord, i den øverste 0,5–1 meter, enkelte arter i kompost, men bare noen få kan leve i barskogenes råhumus. Om vinteren eller i altfor varmt vær går de større artene inntil flere meter ned i jorden, hvor de kan ligge i en slags dvale. I løsere jord borer marken seg frem med den spisse forenden, i fastere jord må den spise seg frem. Den jorden som har passert tarmkanalen, er blitt fin mold, som den legger fra seg på jordoverflaten. Derved kommer småstein og annet som ligger på jordoverflaten, stadig lenger ned i jorden.

Meitemarkens betydning for planteveksten er svært stor; den produserer moldjord og vender de øverste jordlagene. Gangene den lager, gjennomlufter og drenerer jorden og letter planterøttenes vekst, og den påskynder forråtnelsen av døde plante- og dyrerester.

Systematikk

Familien meitemarker hører til underklassen fåbørstemark som igjen hører til rekken leddormer.

Nivå Norsk navn Latinsk navn
Art For eksempel bekkemeitemark Eiseniella tetraedra
Familie Meitemark Lumbricidae
Underklasse Fåbørstemark Oligochaeta
Rekke Leddormer Annelida
Rike Dyreriket Animalia

Utbredelse

I Norge er det registrert 24 arter meitemark fordelt på 10 slekter. Inntil 2011 kjente man til 19 arter. Da ble det satt i gang et kartleggingsprosjekt av meitemark i regi av Artsdatabanken hvor det ble funnet flere nye arter, og kanskje finnes det enda flere.

Den største arten er stormeitemark, Lumbricus terrestris, som lever i moldjord i hager og løvskog. Den kan bli 30 centimeter lang. Skogmeitemark, Lumbricus rubellus, blir 10–15 centimeter. Grønnmeitemark, Allolobophora chlorotica er også en vanlig art. Den blir omtrent 7 centimeter, og lever i åker og eng. Kompostmeitemark, Eisenia fetida, blir 6–12 centimeter, og finnes ofte i store mengder i gjødsel- og komposthauger. Under mose og i vissent løv lever mosemeitemark, Dendrobaena octaedra, som bare blir 2–4 centimeter lang.

Familien er utbredt over størstedelen av den nordlige halvkule, selv på Novaja Semlja finnes en art, men ikke på Svalbard. På den sørlige halvkule erstattes familien Lumbricidae av familien Megascolecidae. Dit hører den største arten, den australske kjempemeitemarken, som kan bli over tre meter lang og nesten tre centimeter tykk.

Arter observert i Norge

Nyere kartlegging har vist at det er flere arter meitemark i Norge enn tidligere antatt. Mange har derfor ikke fått norske navn. De vitenskapelige navnene består av to ledd. Det første leddet er slektsnavnet. Det andre er spesifikt for arten.

Norsk navn Vitenskapelig navn Beskrivelse
grønnmeitemark Allolobophora chlorotica Lever i åker og eng. Rundt sju centimeter
gråmeitemark Aporrectodea caliginosa
Aporrectodea icterica
Aporrectodea limicola
langmeitemark Aporrectodea longa
rosameitemark Aporrectodea rosea
stubbemeitemark Bimastos rubidus
Dendrobaena attemsi
mosemeitemark Dendrobaena octaedra Lever under mose og i vissent løv. 2–4 centimeter lang.
Dendrobaena veneta
Eisenia andrei
kompostmeitemark Eisenia fetida Finnes ofte i kompost-hauger. 6–12 centimeter
hagemeitemark Eisenia hortensis
bekkemeitemark Eiseniella tetraedra
Helodrilus oculatus
løvmeitemark Lumbricus castaneus
mørkmeitemark Lumbricus festivus
Lumbricus herculeus
skogmeitemark Lumbricus rubellus Blir 10–15 centimeter lang
stormeitemark Lumbricus terrestris Lever i moldjord i hager og løvskog. Kan bli 30 centimeter
blåmeitemark Octolasion cyaneum
hvitmeitemark Octolasion lacteum
Octolasion tyrtaeum
Satchellius mammalis

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Hågvar, Eline Benestad: Det zoologiske mangfoldet. tredje utgave. 384 sider. Universitetsforlaget, Oslo. (2010)
  • Pechenik, Jan A: Biology of the Invertebrates. 606 sider. McGraw-Hill, International Edition. (2010)

Faktaboks

meitemark
Lumbricidae
GBIF-ID
6103

Kommentarer (7)

skrev Kjell-Olav Hovde

Hei Katrine . Her ser det ut til at vi har glemt å svare deg. Lauritz Sømme som er fagansvarlig har forklart meg at meitemarken ikke har et hjerte, men den har et blodkarsystem. Det er en lang blodåre langs ryggsiden over tarmen. Hos meitemarken og hos mange andre dyr som ikke har et hjerte foregår sammentrekningene mange steder i blodåren(e).Beste hilsen Kjell-Olav , redaktør

skrev kjell tangen

Hvor høyt til fjells kan vi finne meitemark. Jeg har funnet mark ved min hytte på 1000 moh. Er det vanlig. Mvh. Kjell tangen.

skrev Lauritz S. Sømme

Det kan være nær grensen for høyt til fjells meitemak kan gå. De er jo vanlige i lauvskog, men over tregrensen blir de borte. Ved Høyfjellsøkologisk forskningsstasjon på Finse (1200 m) er det ikke rapportert om meitemark. Heller ikke i arktiske strøk. Der har enchytraeider en tilsvarenede funksjon, og kan forekomme i store antall, f.eks.på Svalbard (se artikkel i SNL). Hilsen Lauritz Sømme.

skrev Tormod Røed

Eks.: Kompostmeitemark er oppgitt til 6-12 cm lengde. Betyr det at dette er ca. lengder for et levende, voksent individ i ro (6 cm) og i utstrakt stilling (12 cm) ? Eller er det variasjoner i lengde hos voksne individer i ro/døde ?

svarte Torkild Bakken

Når lengden på meitemarken er oppgitt som et intervall er det sannsynlig at det er normal variasjon mellom et avslappet og et ustrakt individ. Det er nok det som ment når de ulike versjonene av artikkelen ble skrevet.
For mange invertebrater kan vi observere store variasjoner i lengde, eller størrelse. Da vil det være mest praktisk å oppgi lengden med for eksempel "opptil 15 cm". Da er lengden et yttrykk for største observerte lengde, men vi må huske på at vi like gjerne kan observere indivder som er betydelig kortere.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg