Ferskvannsplankton
Plankton er både dyr og planter som driver med strømmer i vannmassene.

Plankton er en samlebetegnelse på små vannlevende organismer som dyr, planter og andre levende partikler, som kjennetegnes ved at de driver med vannmassene i ferskvann eller havstrømmer.

Faktaboks

Uttale
plˈanktån
Etymologi
av gresk ‘det som svever’

Plankton skilles fra nekton, som er svømmende organismer, og bentos, som er organismer knyttet til bunnen. Innen plankton skiller man mellom planteplankton (som oftest mikroskopiske alger) og dyreplankton (larver, hoppekreps og liknende). En del mikroalger (planteplanktonarter) har mulighet for å bevege seg 0,1-0,5 millimeter i sekundet, men regnes likevel oftest med som plankton.

Beskrivelse

Plankton finnes i de fleste akvatiske miljøer, både i ferskvann og i havet. De er en veldig variert gruppe og kan ha svært ulikt utseende, levemåte og størrelse. Maneter og hoppekreps er to eksempler på plankton, men en stor undergruppe av plankton er planteplankton, som noen ganger kalles «havets gress». På grunn av deres tallrikhet og store variasjon har plankton en stor økologisk verdi, og er essensielle for en rekke prosesser i naturen.

Levevis

Planteplanktonoppblomstring øst for Gotland i Østersjøen
Plankton kan sees fra satelitter, selv om cellene er mikroskopiske og usynlige for øyet

Plankton lever pelagisk i vannsøylen (i frie vannmasser), i ferskvann eller i havet. De driver horisontalt og kan ikke svømme imot vannstrømmer. Flere undergrupper kan forflytte seg vertikalt i vannmassene, ofte i sammenheng med døgnmigrering som er avhengig av lys-mørkesyklus.

Utbredelse

Hoppekreps av slekten Cyclops

Arter i slekten Cyclops er utbredt i ferskvann over hele verden.

Plankton er utbredt i alle verdens hav, og i store deler av verdens ferskvann. De inngår i komplekse næringsnett og er viktig føde for andre organismer både i ferskvann og i havet. En måte å se om en vannmasse inneholder store mengder plankton er å undersøke vannets klarhet, gjerne ved å måle siktedypet. Veldig klart vann inneholder ofte mindre mengder plankton enn vann som er mer grumsete med grønt/brunpreg. Er det mye plankton i vannet kan det vises ved at vannet får en tydelig farge, for eksempel mintgrønnfarget om vannet inneholder mye Emiliania.

Betydning

Plankton er veldig viktig i marine (havet) og limniske (ferskvann) økosystemer. Selv om plankton er essensielle for et livskraftig akvatisk miljø, kan det skape store miljøproblemer hvis det er for mange av dem innenfor et område. Når en planktonpopulasjon plutselig vokser eksponentielt kalles det ofte en «oppblomstring». Dette fenomenet er mest vanlig for planteplankton, hvor flere arter kan slippe ut farlige toksiner og skape for eksempel «rødt tidevann». Noen slike algeoppblomstringer er så massive at de kan sees fra verdensrommet. Disse midlertidige tilstandene kan blant annet føre til fiskedød eller annen skade på marine økosystemer, blant annet fordi de bruker opp alt oksygenet i vannet.

Siden akvatiske næringskjeder er såpass tungt avhengige av plankton, er overlevelsen av disse organismene essensielle for et sunt akvatisk økosystem. I dag står planktonpopulasjoner overfor store utfordringer, både i sammenheng med global oppvarming, økende havtemperaturer og havforsuring. I tillegg forekommer det økt kommersiell utnyttelse av ulike planktongrupper, som for eksempel i kosttilskudd og kosmetikk. Det høstes av marine og akvatiske ressurser stadig lenger ned i trofiske nivåer, og konsekvensene av dette er fremdeles uvisse.

Inndeling

Glassmanet, Aurelia aurita

Maneter kan regnes som plankton fordi de driver i vannmassene.

Foto fra: Nordsømuseet Hirtshals

Plankton deles ofte inn etter størrelse.

Tradisjonelt deles også plankton etter ernæring i planteplankton (med fotosyntese, også kalt mikroalger) og dyreplankton.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg