Norges offisers- og spesialistforbund

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF); landets eldste og største fagorganisasjon for militært personell (offiserer og befal, vervede og elever) i Forsvaret. Forbundet ble etablert i 1896, og er fra 1961 tilsluttet LO gjennom LO Stat. Organisasjonen endret på landsmøtet i november 2018 navn fra Norges Offisersforbund.

Faktaboks

Også kjent som
NOF. Tidligere navn Norges Offisersforbund

Som fagforbund er NOFs hovedoppgave å ivareta interessene til sine medlemmer. Dette gjøres blant annet ved å ta en aktiv politisk rolle som samfunnsaktør, særlig for å påvirke rammene for Forsvarets utvikling. NOF er en partipolitisk uavhengig organisasjon.

Historikk

Forbundet ble stiftet som Den norske Landsunderofficersforening i 1896. De historiske røttene går tilbake til landets første fagforening for offiserer, Christiania Underofficersforening, stiftet i 1847.

I 1907 endret foreningen navn til Norges Underoffisersforening; deretter til Norges Befalslag (NBL) i 1930. NBL gikk i 1978 sammen med Flyvåpenets Befalsforening (LBF), etablert i 1956 – som Norges Befalsforbund (NBF). Navnet ble i 1986 Norges Offisersforbund.

NBL valgte i 1959 å stå utenfor den da største fagorganisasjonen, Befalets Fellesorganisasjon (BFO), og gikk i 1961 inn i det daværende Statstjenestemannskartellet, nå LO Stat. En prosess med sikte på mulig sammenslåing av BFO og NOF i 2012 førte ikke fram.

Formål

Forbundets formål er å fremme medlemmenes felles økonomiske, sosiale og faglige interesser, og å arbeide for å styrke Forsvaret og dets rolle i det norske samfunn.

Derved definerer NOF seg som en samfunnsaktør, og som en premissleverandør innen sikkerhets- og forsvarspolitikk. Denne politiske påvirkningen utøves blant annet gjennom LO, herunder gjennom Fagligpolitisk utvalg for forsvarssektoren, som ledes av forbundet. NOF har i LO-sammenheng markert seg som prinsipiell motstander mot partipolitisk støtte, og har stemt mot dette på LO-kongressen.

Organisering

NOF organiserer militært personell i alle forsvarsgrener, og i øvrige deler av Forsvaret.

Forbundets øverste organ er Landsmøtet, som møtes hvert fjerde år. NOF styres mellom disse av et landsstyre og et forbundsstyre; i det daglige av et sekretariat. Sekretariatet ligger i Oslo; kontorer i fem regioner: Troms/Finnmark (Bardufoss/Setermoen); Nordland (Bodø/Harstad); Midt-Norge (Trondheim/Ørland); Vestlandet (Bergen); Østlandet (Rena/Rygge). NOF har tillitsvalgte ved alle større avdelinger i Forsvaret.

Forbundsleder siden 2016: Torbjørn Bongo. NOF utgir Befalsbladet. Ved utgangen av 2018 hadde NOF ca. 6000 tjenestegjørende medlemmer.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg