Faktaboks

Forsvarets høgskole
Offisielt navn
FORSVARETS HØGSKOLE FHS
Forretningsadresse
Oslo
Daglig leder
Dag Aamoth
Styreleder
Steinar Simonsen

FHS, driver forskningsbasert undervisning innen landmakt, sjømakt, luftmakt, fellesoperasjoner, sikkerhets- og forsvarspolitikk. FHS er Norges fremste akademiske militære fagmiljø.

Høgskolen har et overordnet faglig ansvar for akkreditert og profesjonsrettet utdanning i Forsvaret, og er underlagt forsvarssjefen. Høgskoleledelsen er holder til på Akershus festning.

Forsvarets høgskole ble opprettet i 1949. Første ordinære kurs ble avholdt høsten 1955. Det hadde som formål å forberede utvalgte offiserer og sivile embetsmenn for å fylle nøkkelstillinger og ledende stillinger i totalforsvaret. Dette kurset, som nå er ett av en lang rekke undervisningstilbud, er videreført under tittelen Sjefskurset.

Fra august 2018 ble Forsvarets høgskole utvidet til å omfatte all befals- og offisersutdanning i Forsvaret. Høgskolen består etter dette av Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen, Stabsskolen, Befalsskolen og Institutt for forsvarsstudier.

Offisersutdanning

Forsvarets høgskole driver offisersutdanning på bachelor- og mastergradsnivå, i tillegg til videreutdanning på Sjefkurset.

Bachelorutdanning

Bachelorutdanning gis i en kombinasjon av felles undervisning på tvers av forsvarsgrenene, og spesialisering innen forsvarsgren og våpengren. Høgskolen gir ettårig påbygning for offiserer med sivil bachelorutdanning.

Mastergradutdanning

Mastergradutdanning er en fellesutdanning for offiserer fra alle forsvarsgrener. Studiet bygger videre på offiserenes tidligere utdanning og profesjonelle erfaring. Mastergrad i militære studier er også tilgjengelig for sivilt ansatte i Forsvaret og for Politiet.

Befalsutdanning

Fra 2019 leverer Forsvarets høgskole grunnleggende, nivådannende utdanning for alt befal i Forsvaret. Utdanningen er erfaringsbasert og bygger på tidligere militær erfaring fra førstegangstjeneste, eventuell tid som vervet, samt diverse kurs i forsvarsgrenene.

Ledelse og organisasjon

Ledelse

Høgskolens øverste ledelsesorgan er Høgskolestyret. Det består av styreleder, sjefene for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, tre representanter for de ansatte, en ekstern representant og en studentrepresentant.

Styret er ansvarlig for at høgskolen drives effektivt, i henhold til gjeldende lover, forskrifter og regler og innenfor de rammer og mål som gis av forsvarssjefen. Styret har ansvar for at FHS oppfyller kravene som en akkreditert høgskole.

Forsvarets høgskole ledes av sjef FHS (rektor), en offiser på gradsnivå som generalmajor eller kontreadmiral.

Sjef FHS utøver sin ledelse gjennom en ledergruppe som består av stabssjef, dekan, de tre krigsskolesjefene, sjef Cyberingeniørskolen, sjef Befalsskolen, sjef Stabsskolen, direktøren for Institutt for forsvarsstudier og sjefssersjant.

En Driftsstab støtter sjef FHS og ledergruppen i forvaltning og ledelse av høgskolens virksomhet.

En Fagstab leder den faglige utviklingen, bistår i studieadministrasjon og støtter høgskolens forsknings- og utviklingsarbeid.

Organisasjon

Krigsskolen driver lederutdanning til Hæren og Forsvaret. Skolen gir utdanning på bachelornivå innen militære studier og ledelse, landmakt og bygg- og anleggsteknikk. Utdanningen gir kompetanse innen planlegging og ledelse av landmilitære operasjoner. Krigsskolen forestår også deler av den videregående befalsutdanningen for Hærens spesialister. Utdanningsavdelingen er lokalisert til Linderud i Oslo.

Sjøkrigsskolen driver lederutdanning til Sjøforsvaret og Forsvaret. Skolen gir utdanning på bachelornivå innen militære studier og ledelse, sjømakt og i ulike maritime ingeniørfag. Utdanningen gir kompetanse innen planlegging og ledelse av sjømilitære operasjoner. Sjøkrigsskolen utdanner offiserer fra alle forsvarsgrener i militær logistikk, og forestår deler av den videregående befalsutdanningen for Sjøforsvarets spesialister. Utdanningsavdelingen er lokalisert på Laksevåg i Bergen.

Luftkrigsskolen driver lederutdanning til Luftforsvaret og Forsvaret. Skolen gir utdanning på bachelornivå innen militære studier med fordypning innen ledelse og luftmakt. Utdanningen gir kompetanse innen planlegging og ledelse av luftoperasjoner. Luftkrigsskolen forestår også deler av den videregående befalsutdanningen for Luftforsvarets spesialister. Utdanningsavdelingen er lokalisert til Kuhaugen i bydelen Persaunet i Trondheim.

Cyberingeniørskolen utdanner cyberingeniører til Cyberforsvaret og Forsvaret for øvrig. Studiet gir utdanning som ingeniør innen data- og kommunikasjonssystemer kombinert med militær utdanning. Utdanningsavdelingen er lokalisert til Jørstadmoen ved Lillehammer.

Språk- og etterretningsskolen utdanner etterretningsspesialister til hele Forsvaret, men hovedsakelig til Etterretningsstjenesten. Studiene består av språk, kultur- og områdestudier og etterretningsfag.

Befalsskolen utdanner sersjanter til Forsvaret. Utdanningen er erfaringsbasert og bygger på tidligere militær tjeneste og erfaring. Det legges vekt på lederskap, profesjon, operasjoner, instruksjon og militær idrett og trening. Utdanningsavdelingen er lokalisert til SessvollmoenRomerike.

Stabsskolen driver akkrediterte studier på bachelor- og masternivå, videregående befalsutdanning, og utfører forskning og utvikling innen fagfeltene militærmakt og operasjoner. Stabsskolen yter også rådgivning og støtte til Forsvaret, NATO og FN. Avdelingen er lokalisert til Akershus festning.

Institutt for forsvarsstudier, IFS, er landets fremste forsvars- og sikkerhetspolitiske fagmiljø. Kjernevirksomheten er forskning, undervisning og formidling. Temaene det blir forsket på ved IFS er norsk og europeisk sikkerhet, asiatiske sikkerhetsstudier, transatlantiske studier og sivil-militære relasjoner. Instituttet er lokalisert til Akershus festning. IFS driver Sjefskurset ved Forsvarets høgskole.

Les mer i Store norske leksikon

Faktaboks

Forsvarets høgskole
Sektorkode
6100 Statsforvaltningen
Næringskode(r)
85.424 Undervisning ved militære høgskoler

Kommentarer (1)

skrev Camilla Pellegrini Meling

Hei - Forsvarets skolesenter har skiftet navn fra 1. januar 2009, og heter nå Forsvarets høgskole (FHS). Tidligere Forsvarets høgskole heter nå FHS/Sjefskurs.Per 1. februar 2009 har Forsvarets høgskole følgende avdelinger: Forsvarets stabsskole, FHS/Sjefskurs, Institutt for forsvarsstudier, Norges idrettshøgskole/Forsvarets institutt, Avdeling for sivile studier og Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste. Lenken må også endres: www.mil.no/felles/fhs/start/ Vennlig hilsen, Camilla Pellegrini MelingRådgiver, Forsvarets høgskole

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg