Plikttjeneste er et arbeidsforhold man binder seg til etter at man er ferdig med en utdanning som er helt eller delvis betalt av arbeidsgiver.

Faktaboks

Også kjent som

pliktår

Enkelte utdanningsløp innenfor Forsvaret medfører pliktig tjeneste, i et spesifisert antall år (pliktår). Dette gjelder i utgangspunktet utdanning som er betalt av Forsvaret, og plikttjeneste blir da å anse som en motytelse selv om vedkommende da er ansatt og lønnet i pliktårene. Ordningen omfatter både militært og sivilt ansatte. Plikttjeneste er regulert gjennom forsvarsloven og HR-bestemmelsene i Forsvaret.

Militær sektor

Forsvaret har rett til å pålegge personell som gjennomfører utdanning innenfor, eller som bekostes av Forsvaret, en plikttjeneste som motytelse for betalt utdanning, enten den skjer på hel- eller deltid, eller gjennom stipend og annen økonomisk støtte.

Plikttjenestens lengde fastsettes ut fra utdanningens varighet og økonomisk kostnad for Forsvaret. Utdanning på under seks måneder, så vel som fag- og funksjonsutdanning, medfører ikke plikttjeneste. Også personell som er fast tilsatt i Forsvaret kan ilegges plikttjeneste. Ordningen med plikttjeneste er regulert gjennom forsvarsloven og HR-bestemmelsene i Forsvaret.

Normen er at ett års fulltids utdanning med lønn eller tjenestetillegg til og med bachelornivå medfører ett års plikttjeneste. For fulltids utdanning på masternivå eller høyere, gjelder to års plikttjeneste per utdanningsår. Det samme gjelder normalt for etter- og videreutdanning ved sivile institusjoner, og for bekostet militær og sivil utdanning i utlandet. For enkelte, og spesielt lange eller dyre, utdanninger gjelder spesielle regler. En jagerflypilot i Luftforsvaret har tolv års plikttjeneste (etter 3,5 års utdanning), en navigatør åtte år. Andre utdanninger, som for ingeniører, medfører også plikttjeneste. Kadetter ved krigsskolene har tre års plikttjeneste selv om de ikke lenger mottar ordinær lønn (ut over en kompensasjon) under utdanning. Avtjening av plikttjenesten skal normalt starte umiddelbart etter endt utdanning, og tilsatte med plikttjeneste har ikke selv rett til å si opp sin stilling.

Kategorien vernepliktige akademikere, med mastergrad (som jurister, leger, veterinærer og prester) avtjener en utvidet verneplikt i form av plikttjeneste som vernepliktig offiser.

Sivil sektor

Plikttjeneste finnes også i andre deler av arbeidslivet, særlig innenfor staten. En toårig utdanning som fengselsbetjent innen kriminalomsorgen etterfølges eksempelvis av ett pliktår, som defineres som en del av utdanningsløpet. Utdanning som toller var tidligere et betalt studium med pliktår, men er det ikke lenger. Statlige etater kan inngå avtale med arbeidsgiver om plikttjeneste når arbeidsgiver dekker utdanning helt eller delvis. Tilsvarende avtaler, med bindingstid, kan inngås i andre deler av arbeidslivet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg