Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO, er en fellesinstitusjon med ansvar for å utvikle, anskaffe og forvalte Forsvarets materiell. FLO leverer også forsynings- transport- og vedlikeholdsstøtte til Forsvarets styrkeproduksjon og operasjoner. FLO forvalter Forsvarets investeringsbudsjett, som utgjør rundt 20 prosent av forsvarsbudsjettet.

FLOs ledelse, inkludert en egen investeringsstab, ligger på Kolsås i Bærum. FLOs organisasjonen er inndelt i sju divisjoner og har rundt 2900 ansatte, hvorav bortimot 2000 er sivile.

FLO ble opprettet i 2002 ved at Forsvarsgrenenes forsyningskommandoer, forvaltningene, som til da hadde vært direkte underlagt Forsvarsdepartementet, ble nedlagt. Virksomheten i forvaltningene, sammen med virksomheten i Forsvarets tele- og datatjeneste, Forsvarets felles materielltjeneste og forsvarsgrenenes diverse verksteder, lagre og sambands- og edb-enheter m.m., som med en fellesbetegnelse gjerne kalles Forsvarets støttevirksomhet, ble samlet i den felles organisasjonen Forsvarets logistikkorganisasjon.

Omleggingen kom som en konsekvens av at det vernepliktsbaserte invasjonsforsvaret var blitt avviklet på 1990-tallet og erstattet med et stående innsatsforsvar med færre enheter og avdelinger og med større krav til reaksjonsevne og mobilitet. Formålet med å etablere FLO var å tilpasse støttevirksomheten til det nye forsvarets behov og krav. Etableringen førte til at antall ansatte i støttevirksomheten ble redusert fra rundt 8000 til rundt 3000.

Forsyningsdivisjonen, FLO/F, har ansvar for anskaffelse og distribusjon av forsyninger til Forsvaret, for transportkontroll og for avhending av forsvarsmateriell. Divisjonens hovedkvarter ligger på Kjeller ved Lillestrøm, men er representert ved de fleste avdelinger i Forsvaret.

Vedlikeholdsdivisjonen, FLO/V, har ansvar for større materiell- og våpenvedlikehold, som forsvarsgrenene ikke utfører selv, og for å oppgradere og modifisere Forsvarets våpensystemer og materiell. Den har sitt hovedkvarter på Kjeller og verksteder på Trandum Romerike, Karljohansvern i Horten, Haakonsvern i Bergen og i Bjerkvik og Ramsund i Nordland.

FLO mistet i desember 2011 ansvaret for å utføre vedlikehold av fly, helikoptre og flymotorer, da Luftforsvarets hovedverksted på Kjeller ble omdannet til et statsforetak, AIM Norway, som eies av Forsvarsdepartementet.

FLO hadde opprinnelig også ansvar for å utvikle, anskaffe og forvalte Forsvarets materiell. Disse funksjonene var organisert i fem såkalte kapasitetsdivisjoner, FLO/FELLESKAP, FLO/IKT, FLO/LANDKAP, FLO/MARKAP og FLO/LUFTKAP. 1. januar 2016 ble kapasitetsdivisjonene, sammen med investeringsstaben og deler av ledelsen i FLO, flyttet ut og organisert i en egen etat, Forsvarsmateriell, direkte underlagt Forsvarsdepartementet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.