Faktaboks

Forsvarets logistikkorganisasjon
Offisielt navn
FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON FLO
Forretningsadresse
Lysaker
Daglig leder
Anders Jernberg

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er en fellesinstitusjon i Forsvaret underlagt Forsvarssjefen, med ansvar for å levere logistikktjenester til Forsvaret og forsvarssektoren i fred, krise, konflikt og krig. Sjef FLO er fagmyndighet i Forsvaret for logistikk og Forsvarssjefens rådgiver innen logistikkvirksomhet.

FLO utvikler logistikkonsepter tilpasset Forsvarets operative avdelinger og enheter og inngår beredskapsavtaler med norske sivile leverandører av logistikktjenester på vegne av Forsvarssjefen.

Operativ logistikk ivaretas av Norwegian Joint Logistics Support Group (NOR JLSG), som har ansvar for å planlegge, koordinere og lede fellesoperativ logistikk og sanitet i Forsvaret i fred, krise, konflikt og krig.

FLO forestår innkjøp av driftsmateriell til Forsvaret og forvalter kontrakter og rammeavtaler med norske og utenlandske leverandører for rundt 20 prosent av forsvarsbudsjettet.

Organisasjon

FLOs ledelse holder til i Oslo. FLOs taktiske hovedkvarter (NOR JLSG) holder til på Kjeller i Lillestrøm. FLOs organisasjon består av seks avdelinger; FLO Stab; Forsyning; Vedlikehold; Strategiske anskaffelser; NOR JLSG; og Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL). FLO har rundt 1700 sivilt og militært ansatte.

FLO Stab

Staben er organisert i avdelingene Strategi og kommunikasjon; Økonomi (ØS); Human Resources (HR); Juridisk avdeling; Logistikkavdelingen, Lederstøtteavdelingen og Eksterne Kanaler (EK).

Forsyning

FLO Forsyning har som hovedoppgave å støtte Forsvarets operasjoner med forsyninger av mat, klær, våpen, drivstoff, reservedeler og ammunisjon. Avdelingen leverer også transporttjenester, som omfatter vei-, sjø-, og lufttransport, utfører spedisjon og stykkgodsforsendelser i inn- og utland, inkludert tollbehandling, og har ansvar for tjeneste- og rettighetsreiser for alle i Forsvaret.

Avdelingen består av ni underavdelinger. Fire regionale logistikkledelser (RLL) og Forsyningsavdeling Nordland (FAN) har ansvar for etterforsyning av Forsvaret innen sin region.

Norwegian Combat Support Service Battalion (NORCSSBN) på Værnes, som understøtter det amerikanske marinekorpset når dette kommer til Norge, er en del av Regional Logistikkledelse Midt-Norge (RLL-M).

Materiellstyringsavdelingen styrer vareflyten.

Transportavdelingen sørger for transport og distribusjon. Under transportavdelingen ligger Transportoperasjonssenteret, som har ansvar for å lede og organisere Forsvarets operative behov for materiell-, personell-, og strategiske transporter.

Renholdsavdelingen har ansvar for renholdstjenester i forsvarssektoren.

Baseavdelingen på Kjeller ivaretar driften av Kjeller militære flyplass.

Vedlikehold

Vedlikehold har ansvar for å vedlikeholde, oppgradere og modifisere Forsvarets våpen- og materiellsystemer. Avdelingen har sitt hovedkvarter på Kjeller og verksteder på TrandumRomerike, Karljohansvern i Horten, Haakonsvern i Bergen og i Bjerkvik og Ramsund i Nordland. Forsvarets laboratorietjenester (FOLAT) på Kjeller er også underlagt FLO Vedlikehold.

Strategiske anskaffelser

Strategiske anskaffelser har ansvaret for rammeavtaler og innkjøp av varer og tjenester til hele Forsvaret. Avdelingen inngår nye, og forvalter eksisterende kontrakter og avtaler med leverandører i inn- og utland.

Norwegian Joint Logistics Support Group (NOR JLSG)

NOR JLSG (tidligere Nasjonalt logistikkoperasjonssenter, NLOGS) er et felles (hær, sjø, luft og HV) nasjonalt taktisk ledelseselement for logistikk, sanitet og vertslandsstøtte. Avdelingens viktigste oppgave er å ha kontinuerlig oversikt over Forsvarets totale logistikkressurser. NOR JLSG er underlagt operativ kommando av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL)

FKL er et felles kompetansesenter for logistikk for hele Forsvaret. Det utdanner spesialister, utvikler og gjennomfører fagkurs og gir operativ logistikkstøtte til hele Forsvaret.

Historikk

FLO ble opprettet i 2002 ved at forsvarsgrenenes forsyningskommandoer, forvaltningene, som til da hadde vært direkte underlagt Forsvarsdepartementet, ble nedlagt. Virksomheten i forvaltningene, sammen med virksomheten i Forsvarets tele- og datatjeneste, Forsvarets felles materielltjeneste og forsvarsgrenenes diverse verksteder, lagre og sambands- og edb-enheter med mer, som med en fellesbetegnelse gjerne kalles Forsvarets støttevirksomhet, ble samlet i en felles organisasjon; Forsvarets logistikkorganisasjon.

Omleggingen kom som en konsekvens av at det vernepliktsbaserte invasjonsforsvaret var blitt avviklet på 1990-tallet og erstattet med et stående innsatsforsvar med færre enheter og avdelinger og med større krav til reaksjonsevne og mobilitet. Formålet med å etablere FLO var å tilpasse støttevirksomheten til det nye forsvarets behov og krav. Etableringen førte til at antall ansatte i støttevirksomheten ble redusert fra rundt 8000 til rundt 3000.

FLO mistet i desember 2011 ansvaret for å utføre vedlikehold av fly, helikoptre og flymotorer, da Luftforsvarets hovedverksted på Kjeller ble omdannet til et statsforetak, AIM Norway, som eies av Forsvarsdepartementet.

FLO hadde opprinnelig også ansvar for å utvikle, anskaffe og forvalte Forsvarets materiell. Disse funksjonene var organisert i fem såkalte kapasitetsdivisjoner, FLO/FELLESKAP, FLO/IKT, FLO/LANDKAP, FLO/MARKAP og FLO/LUFTKAP. 1. januar 2016 ble kapasitetsdivisjonene, sammen med investeringsstaben og deler av ledelsen i FLO, flyttet ut og organisert i en egen etat, Forsvarsmateriell, direkte underlagt Forsvarsdepartementet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Faktaboks

Forsvarets logistikkorganisasjon
Sektorkode
6100 Statsforvaltningen
Næringskode(r)
84.220 Forsvar

Kommentarer (2)

skrev Gudmund Eiane

Hei.

Det er opprettet en ny bataljon i FLO: Mottak- og transportbataljonen

Usikker på hvor i FLO den er organisert inn.

https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/aktuelt/mottak-%20og%20transportbataljonen

Norwegian Combat Support Service Battalion heter vel Vertslandstøttebataljonen på norsk?

svarte Dag Leraand

Takk for tipset, vi skal sjekke opp!

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg