Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO, er en fellesinstitusjon i Forsvaret underlagt Forsvarssjefen, med ansvar for å levere logistikktjenester til Forsvaret og forsvarssektoren. Sjef FLO er fagmyndighet i Forsvaret for logistikk og Forsvarssjefens rådgiver innen logistikkvirksomhet. 

FLO utvikler logistikkonsepter tilpasset Forsvarets operative avdelinger og enheter, og inngår beredskapsavtaler med norske sivile leverandører av logistikktjenester på vegne av Forsvarssjefen.

Operativ logistikk ivaretas av Nasjonal logistikkommando (NLK), som har ansvar for å planlegge, koordinere og lede fellesoperativ logistikk og sanitet i Forsvaret i fred, krise og krig. 

FLO forestår innkjøp av driftsmateriell til Forsvaret og forvalter kontrakter og rammeavtaler med norske og utenlandske leverandører for rundt 20 prosent av forsvarsbudsjettet.  

FLOs ledelse ligger på Kolsås i Bærum. FLOs organisasjon er inndelt i to avdelinger; FLO Forsyning og FLO Vedlikehold og har rundt 1700 sivilt og militært ansatte.

FLO Forsyning har som hovedoppgave å støtte Forsvarets operasjoner med forsyninger av mat, klær, våpen, drivstoff, reservedeler og ammunisjon. Avdelingen leverer også transporttjenester, som omfatter vei-, sjø-, og lufttransport, utfører spedisjon og stykkgodsforsendelser i inn- og utland, inkludert tollbehandling, og har ansvar for tjeneste- og rettighetsreiser for alle i Forsvaret. 

Avdelingen består av ni underavdelinger. Fem regionale avdelinger har ansvar for etterforsyning av Forsvaret innen sin region. Materiellstyringsavdelingen og transportavdelingen styrer vareflyten og sørger for transport og distribusjon. Renholdsavdelingen har ansvar for renholdstjenester i forsvarssektoren, mens baseavdelingen på Kjeller ivaretar driften av Kjeller militære flyplass.  

FLO Vedlikehold har ansvar for større materiell- og våpenvedlikehold, som forsvarsgrenene ikke utfører selv, og for å oppgradere og modifisere Forsvarets våpensystemer og materiell. Avdelingen har sitt hovedkvarter på Kjeller og verksteder på Trandum Romerike, Karljohansvern i Horten, Haakonsvern i Bergen og i Bjerkvik og Ramsund i Nordland. Forsvarets laboratorietjenester (FOLAT) på Kjeller er også underlagt FLO Vedlikehold. 

FLO ble opprettet i 2002 ved at forsvarsgrenenes forsyningskommandoer, forvaltningene, som til da hadde vært direkte underlagt Forsvarsdepartementet, ble nedlagt. Virksomheten i forvaltningene, sammen med virksomheten i Forsvarets tele- og datatjeneste, Forsvarets felles materielltjeneste og forsvarsgrenenes diverse verksteder, lagre og sambands- og edb-enheter med mer, som med en fellesbetegnelse gjerne kalles Forsvarets støttevirksomhet, ble samlet i en felles organisasjon; Forsvarets logistikkorganisasjon.

Omleggingen kom som en konsekvens av at det vernepliktsbaserte invasjonsforsvaret var blitt avviklet på 1990-tallet og erstattet med et stående innsatsforsvar med færre enheter og avdelinger og med større krav til reaksjonsevne og mobilitet. Formålet med å etablere FLO var å tilpasse støttevirksomheten til det nye forsvarets behov og krav. Etableringen førte til at antall ansatte i støttevirksomheten ble redusert fra rundt 8000 til rundt 3000.

FLO mistet i desember 2011 ansvaret for å utføre vedlikehold av fly, helikoptre og flymotorer, da Luftforsvarets hovedverksted på Kjeller ble omdannet til et statsforetak, AIM Norway, som eies av Forsvarsdepartementet.

FLO hadde opprinnelig også ansvar for å utvikle, anskaffe og forvalte Forsvarets materiell. Disse funksjonene var organisert i fem såkalte kapasitetsdivisjoner, FLO/FELLESKAP, FLO/IKT, FLO/LANDKAP, FLO/MARKAP og FLO/LUFTKAP. 1. januar 2016 ble kapasitetsdivisjonene, sammen med investeringsstaben og deler av ledelsen i FLO, flyttet ut og organisert i en egen etat, Forsvarsmateriell, direkte underlagt Forsvarsdepartementet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.