Militære grader og funksjoner

Et befal er en militær leder som er bemyndiget til å befale, ta kommando og gi ordrer.Det kjønnsnøytrale befal er synonymt med, men erstatter i økende grad, betegnelsen befalingsmann, som imidlertid fortsatt forekommer i enkelte lovtekster og reglementer.I det norske forsvaret var befal lenge fellesbetegnelse for personell i gradene fra og med sersjant/kvartermester til og med general/admiral. Hele artikkelen

Ny artikkel