Et befal er i Forsvaret en militær leder som er bemyndiget til å befale, ta kommando og gi ordrer. Det kjønnsnøytrale befal er synonymt med, men erstatter i økende grad, betegnelsen befalingsmann. Befal er også brukt om ledere i andre etater og virksomheter, blant annet brannvesen, politi og handelsflåte. I det norske forsvaret var befal lenge fellesbetegnelse for personell i gradene fra og med sersjant/kvartermester til og med general/admiral, hvor flertallet var offiserer. Hele artikkelen

Ny artikkel