Niger-kongospråk, niger-kordofanspråk, språkfamilie i Afrika som omfatter anslagsvis et tusentall språk som hovedsakelig snakkes i et område fra Senegal og Kenya i nord til Namibia og Sør-Afrika i sør. Familien deles inn i seks undergrupper: vestatlantiske språk, mandespråk, gurspråk, kwaspråk, benue-kongospråk og adamawaspråk. Av disse er benue-kongospråkene den mest omfattende gruppen, til den hører bl.a. bantuspråkene.