Tagalog, tagaler, folk i Filippinene, hovedsakelig på øya Luzon. Tradisjonell hovednæring er risdyrking ved en høyt oppdrevet teknikk med irrigasjon og terrasseanlegg i åssidene, men en stor del av befolkningen bor nå i byer. De er den dominerende folkegruppen i Manila og de fleste tilgrensende provinsene, og har en ledende plass i kulturlivet og i filippinsk politikk. Språket, filipino, tilhører den malayo-polynesiske gruppen og er ved siden av engelsk det mest utbredte tale- og skriftspråket i landet; anslagsvis 20 mill. mennesker har det som morsmål. Siden 1946 er filipino lovfestet som nasjonalspråk. Over 80 % av tagalog tilhører den romersk-katolske kirken.