Otto Christian Dahl

Faktaboks

Otto Christian Dahl
Født
15. juli 1903, Namsos, Nord-Trøndelag
Død
11. november 1995, Stavanger

Otto Christian Dahl var en norsk misjonær og internasjonalt kjent forsker på gassisk kultur, historie og språk. Han var misjonær på Madagaskar fra 1929–1957 og misjonssekretær i Det Norske Misjonsselskap 1958–1967. Hans arbeid med gassisk språk har blitt anerkjent som bidrag til å skape en madagassisk identitet og nasjonal identitet.

Misjonsskolen i Stavanger

Dahl kom fra en kjøpmannsfamilie i Namsos som var engasjert i misjonsarbeid. Hans mor var aktiv i lokale misjonsforeninger. Etter endt skolegang studerte han ved Misjonsskolen i Stavanger fra 1921–1927.

Misjonsarbeid på Madagaskar

I 1929 reiste han ut som misjonær for Det Norske Misjonsselskap (NMS) til Vest-Madagaskar. Han ble på øya fram til 1957 avbrutt av to opphold i Norge fra 1935–1937 og 1947–1952. Dahl hadde god evne til å sette seg inn i språk, kultur og historie, og til å få kontakt med lokalbefolkningen. Han reiste mye og tok omfattende og systematiske notater som dokumenterte gassisk språk og tradisjoner. Fra 1929–1935 arbeidet han som distriktsstyrer (prost) i Morombe og Manja, senere som tilsynsmann (biskop) for Vest-Madagaskar og president i den madagassisk- lutherske kirke.

Dahls siste periode på Madagaskar fra 1952–1957 var som feltsekretær for hovedadministrasjonen i NMS. Det var en overgangsperiode der det ble etablert en selvstendig kirke og der de tidligere misjonskirkene ble opptatt som fullverdige medlemmer i det internasjonale kirkefellesskap.

Studier i i lingvistikk

Under oppholdet i Norge fra 1935–1937 studerte Dahl lingvistikk. Han hadde også et studieopphold i Hamburg under dette oppholdet og publiserte en vitenskapelig artikkel på fransk, Le système phonologique du proto-malgache, som fikk høy anerkjennelse. I artikkelen brukte han nyoppdagede sammenhenger mellom madagassisk og språket ma’anyan fra Sørøst Borneo. Han utviklet synspunktene videre under sitt neste opphold i Norge fra 1947–1952 da han tok doktorgraden på avhandlingen Malgache et maanjan. Une comparaison linguistique og publiserte en fagartikkel om lingvistikk. Siden Madagaskar var en fransk koloni og forskning om øya i stor grad var på fransk ble hans vitenskapelige arbeider publisert på fransk. Arbeidene ble og er oppfattet som banebrytende for forståelsen av gassisk språk. De dokumenterer gjennom lingvistiske analyser at befolkningen på Madagaskar utvandret fra Indonesia.

I 1966 ble Dahl tildelt statsstipend og ble språkforsker på heltid. Han publiserte omfattende både om språk og kultur. Blant publikasjonene var en samling av gassiske eventyr og to studier om den austronesiske språkfamilie. Dahl mente at det sannsynligvis hadde vært bantu språk på Madagaskar før den indonesiske innvandringen. Han satte også innvandringen i sammenheng med islamiseringen i Sørøst-Asia.

Betydning for selvstendighetskampen på Madagaskar

Dahl ble høyt anerkjent for sin språkforskning og for sin betydning for nasjonal identitet på Madagaskar. Han var også selv meget klar over betydningen av det han formidlet for selvstendighetskampen på Madagaskar. I 1947 gjorde gassiske nasjonalister opprør mot det franske kolonistyret. Opprøret ble slått ned, men Madagaskar ble selvstendig i 1960. I perioden før landet ble selvstendig ble Dahl invitert hjem til de madagassiske selvstendighetslederne under et opphold i Paris 1952. Han skrev selv at han ble oppfattet som en gassisk nasjonalist. I 1977 var Dahl foredragsholder i det Madagassiske vitenskapsakademi. Alle de andre holdt sine foredrag på fransk, men Dahl hadde sitt foredrag på gassisk.

Vitenskapelig anerkjennelse

Dahl var medlem både i Det Norske Vitenskaps-Akademi og vitenskapsakademiet på Madagaskar. I 1979–1992 fikk Dahl fire ganger «Ordre National Malgache» med graden «Grand Officier» som er en høy anerkjennelse på Madagaskar. I Norge fikk han Kongens Fortjenestemedalje i gull for sin innsats. Han ble utgitt i en rekke høyt anerkjente vitenskapelige tidsskrift og er ofte referert i vitenskapelige fagartikler.

Ettermæle

Dahl fikk stor betydning for selvstendighetskampen på Madagaskar. Som misjonær sto han i en vanskelig rolle. Han måtte ha kontakt med de franske kolonimyndighetene samtidig som han hadde kontakt med og var viktig for de som ønsket selvstendighet. Han fikk gjennom sitt arbeid stor betydning for kirkens posisjon på Madagaskar etter at landet ble selvstendig.

Dahl vart òg tildelt Kongens fortenestmedalje i gull.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Blust, Robert (1996). "In Memoriam: Otto Christian Dahl, 1903-1995", Oceanic Linguistics, 35:1-5.
 • Dahl, Otto Christian (1993) Language conflict in Madagaskar around AD 700. I Jahr, Ernst Håkon (Redaktør). Language Conflict and Language Planning. Trends in Linguistics Studies and Monographs 72. Berlin: Mouton de Gruyter
 • Dahl, Otto Christian (1988). Bantu Substratum in Malagasy, Etudes Océan Indien 9, side 91-132.
 • Dahl, Otto Christian (1987).En dør mellom tanker. Misjon og språk
 • Dahl, Otto Christian (1984). Norske misjonærers innsats i vitenskapelig arbeid, Norsk Tidsskrift for Misjon 38, side 1-14.
 • Dahl, Otto Christian (1981). Early phonetic and phonemic changes in Austronesian. Institute for Comparative Research in Human Culture series B, 63, Oslo: Norwegian University Press.
 • Dahl, Otto Christian (1977). La subdivision de la famille Barito et la place du malgache, Acta Orientalia 1977, side 77–134
 • Dahl, Otto Christian (1973). Proto-Austronesian, Scandinavian Institute of Asian Studies Monograph series, No 15,Lund.
 • Dahl, Otto Christian (1954). "Le substrat bantou en malgache", Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap 17, side 325-362.
 • Dahl, Otto Christian (1952). Étude de phonologie et de phonétique malgaches, Norsk Tidsskrift for Sprogvitenskap 1951, side 148–200
 • Dahl, Otto Christian (1952). Malgache et maanjan. Une comparaison linguistique. Doktorgradsavhandling. Oslo: Universitet i Oslo.
 • Dahl, Otto Christian (1948). Bibelen på Madagaskar I Mamen, H. Chr. (1950). Norske misjonærer som bibeloversettere. Stavanger: Misjonsskolen, side 128 – 173
 • Dahl, Otto Christian (1937). Le système phonologique du proto-malgache, Norsk Tidsskrift for Sprogvitenskap, side189–235
 • Dahl, Øyvind (redaktør) (1993). Language – A Doorway between Human Cultures: Tributes to Dr. Otto Chr. Dahl on his Ninetieth Birthday. Oslo: NOVUS forlag
 • Hauken, T. og Samuelsen, A. B. (1993). Forskere i misjonens tjeneste. Utgitt til Misjonshøgskolens 150 års jubileum. Stavanger: Misjonshøgskolen.
 • Meling, G.A. og Kjøllesdal (Redaktører) (1977). Guds høstfolk. Det Norske Misjonsselskaps misjonærer 1842–1977. Stavanger: Misjonshøgskolen.
 • Stavanger Aftenblad (1995, 14/11). Minneord otto Christian Dahl er død. Stavanger Aftenblad.
 • Aartun., K. (1997). “Otto Chr. Dahl”, minnetale i DNVA. Særtrykk. Oslo: DNVA Årbok (Det Norske Vitenskaps Akademi)

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg