Time

Faktaboks

Landareal
171 km²
Innbyggertall
18 795
Administrasjonssenter
Bryne
Fylke
Rogaland
Innbyggernavn
timebu
Målform
nynorsk
Kommunenummer
1121
Høyeste fjell
Brusaknuden (430 moh.)

Kommunevåpen

Time. Karakteristisk jærlandskap ved Knudaheio. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Time er en kommune i Rogaland fylke, på Jæren, mellom elva Figgjo i nord og Brusaknuden og Synesvarden i sør. Den vestre delen av kommunen ligger på Låg-Jæren; denne utgjør noe under halvparten av kommunens areal. Østover strekker Time opp i heiene på Høg-Jæren.

Hvis en ser bort fra et mindre, ubebodd område som ble overført til Gjesdal i 1965, har Time hatt uendrede grenser siden det lokale selvstyret ble innført i 1837.

Time grenser i vest til Klepp, i nord til Sandnes, i øst til Gjesdal, i sørøst til Bjerkreim og i sør og sørvest til .

Natur

Berggrunnen i den østre delen av kommunen består av grunnfjell i dagen, hovedsakelig gneis, som danner et kupert heiområde med sparsomt morenedekke, opptil 430 meter over havet (Brusaknuden) lengst sørøst i kommunen. Dette området hører til Høg-Jæren.

I de vestre deler av kommunen ligger det over grunnfjellet omdannede, kambrosiluriske skifere, mest fyllitt og glimmerskifer, dekket av mektige glasiale løsavsetninger. Dette området tilhører det «egentlige» Jæren (Låg-Jæren), og ligger opptil rundt 120 meter over havet. Sandjord er fremherskende jordart her.

Synesvarden (359 moh.) på grensen til Hå lengst sør i kommunen er vernet som landskapsvernområde.

Bosetning

Det aller meste av befolkningen finner en i de fire tettstedene i kommunen (innbyggertall 2016): administrasjonssenteret Bryne (11 832 hvorav 10 190 i Time og 1 642 i Klepp), Kvernaland (7272 hvorav 3228 i Time, 4014 i Klepp og 30 i Sandnes), Lyefjell (2 289) og Undheim (516). I alt 87 prosent av Times befolkning bodde 2016 i tettsteder mot 88 prosent i Rogaland som helhet. Det relativt nye tettstedet Lyefjell noen km øst for Bryne er utviklet som en følge av arealkonflikt mellom landbruk og tettstedsvekst i de lavereliggende områdene av kommunen.

Time har hatt sammenhengende befolkningsvekst siden siste krig, og i 2017 var folketallet i kommunen 3,8 ganger større enn i 1946. I tiårsperioden 2007–17 hadde kommunen en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 2,2 prosent mot 1,6 prosent i Rogaland som helhet.

Bryne fikk bystatus i 2001 ved kommunalt egenvedtak.

Næringsliv

Av totalarealet i Time nyttes 44 prosent til jordbruksformål inkludert eng til slått og beite (2016). I kommunen drives som ellers på Jæren et særlig intensivt husdyrhold, noe som avspeiles i bruken av jordbruksarealet der det aller meste nyttes til eng og beite. Åker og hage opptar således bare 5 prosent av jordbruksarealet (2016). Time er blant landets fremste etter husdyrhold; dette gjelder både storfe, sau, svin og høns. Kommunen har en særlig stor kyllingproduksjon. Det drives også noe hagebruk.

Trass i det betydelige jordbruket sysselsetter industrien mer enn dobbelt så mange i Time. Av arbeidsplassene i kommunen utgjør således industrien 11 prosent, 21 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon mot fem prosent i primærnæringene (2016). Klart viktigste industribransje er verkstedindustri med 87 prosent av de sysselsatte i industri, det aller meste av dette er i metallvare- og maskinindustri (2015). Den betydelige verkstedindustrien har i stor grad sitt utspring i dyrkingstiltakene i siste halvdel av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet som krevde spesielle redskaper og annet utstyr. Med bakgrunn i disse behovene vokste i mange tilfeller bygdesmier o.l. til fabrikker som etter hvert har utvidet sitt produktspekter til avanserte landbruks- og anleggsmaskiner, i de senere årene også maskiner til industrien (blant annet roboter) med betydelig eksport. For øvrig har Time noe næringsmiddel- og trelast/trevareindustri med henholdsvis fem og fire prosent av i industriens sysselsatte (2015).

Bryne er regionsenter for Jæren og et viktig handels-, service- og skolesenter. Kvernaland er et betydelig tettsted på grensen til Klepp i nord med et variert næringsliv. Her merkes i første rekke Kverneland ASA, Norges største produsent av landbruksmaskiner.

Av den bosatte yrkesbefolkningen i Time arbeider 62 prosent utenfor kommunen (2016), 34 prosent i Stavangerområdet (Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola), hvorav 15 prosent i Stavanger alene, og i alt 22 prosent i de tre nabokommunene Hå, Klepp, Gjesdal.

Time har også atskillig innpendling, og i 2016 var halvparten av dem som hadde arbeid i Time, bosatt utenfor kommunen. Innpendlerne kommer særlig fra nabokommunene Hå, Klepp og Gjesdal; dette gjelder 33 prosent av dem med arbeid i kommunen mens 13 prosent kommer fra Stavangerområdet (2016).

Jærbladet kommer ut tre ganger i uken på Bryne.

Samferdsel

Gjennom Time går Sørlandsbanen, fabrikksidespor til blant annet Kverneland. Hyppig lokaltogforbindelse på Jærbanen (Stavanger-Sandnes-Bryne-Egersund). Alle regiontogene mellom Stavanger, Kristiansand og Oslo stopper på Bryne.

Hovedveien over Jæren til Sandnes og Stavanger, Fv. 44, går så vidt innom Time ved Bryne. Stamveien E 39 Kristiansand-Stavanger går over Høg-Jæren, øst for kommunen. To veier gjennom Time forbinder de to hovedveiene: Fv. 255 Bryne-Ålgård sentralt i kommunen og Fv. 504 Varhaug-Bue helt i sørøst. En viktig vei ellers er Fv. 505 som går nord-sør øst for Frøylandsvatnet, fra Ganddal i Sandnes i nord via Kvernaland og Undheim til Fv. 504 på Høg-Jæren.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

På Bryne ligger Bryne vidaregåande skule med en rekke linjer.

Time hører til Sør-Vest politidistrikt, Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Jærrådet sammen med Gjesdal, , Klepp og Sandnes.

Time kommune tilsvarer de tre soknene Bryne, Time og Undheim i Jæren prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Time til Jæderen og Dalene fogderi i Stavanger amt.

Delområder og grunnkretser i Time

For statistiske formål er Time kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 35 grunnkretser:

  • Bryne: Vardheia, Brynehaugen, Ree vest, Bryne sentrum, Austbø, Kolheia, Ree-Håland, Elisberget nord, Elisberget sør, Stemmen
  • Rosseland: Bryne aust, Norheim, Rosseland nord, Rosseland aust, Rosseland sør
  • Hognestad/Vestly: Hognestad, Grødem, Lende, Vestly-Time, Lyefjell 1, Lyefjell 2, Lyefjell 3, Lyefjell 4
  • Frøyland: Fjermestad, Kalberg, Kvernaland sentrum, Frøyland vest, Frøyland aust, Håholen, Njå
  • Undheim/Eikeland: Tunheim, Undheim sentrum, Kartevoll, Tjåland, Eikeland

Historikk og kultur

Time bygdemuseum på Undheim, med blant annet Fotland kraftstasjon, nå vannkraftmuseum, og husmannsplassen Træe; bygdemølle. Kverneland fabrikker har ellers bedriftsmuseum. Gårdsanlegg fra jernalderen på Lyngaland. Fritz Røed skulpturpark ved Mølledammen på Bryne.

Arne Garborg (1851–1924) var fra Time, både hans barndomshjem Garborgheimen og dikterstuen og sommerboligen Knudaheio, begge typiske Jærhus, er bevart og utgjør en del av Time bygdemuseum. I Bryne ble Nasjonalt Garborgsenter opprettet 2012; det drives av Jærmuseet.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1977) har en sølv vipe med utslåtte vinger mot en rød bakgrunn. Vipa er et typisk vårtegn på Jæren; symboliserer optimisme og forventning.

Navnet kommer av norrønt Þímin, første ledd usikker tolkning, har antagelig sammenheng med angelsaksisk Þínan, ‘bli våt’ og norrønt þiðr, þiðinn, ‘isfri’, og sikter til myrlendt terreng. Sisteleddet er vin, ‘naturlig eng’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Aurenes, Ola & Roald Undheim: Time gards- og ættesoge, 1973, Finn boken
  • Lindanger, Birger: Time : gard og ætt, 2003-, 4 b.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg