Time

Time, kommune i Rogaland fylke, på Jæren, mellom elva Figgjo i nord og Brusaknuden og Synesvarden i sør. Den vestre delen av kommunen ligger på Låg-Jæren; denne utgjør noe under halvparten av kommunens areal. Østover strekker Time opp i heiene på Høg-Jæren.Hvis en ser bort fra et mindre, ubebodd område som ble overført til Gjesdal i 1965, har Time hatt uendrede grenser siden det lokale selvstyret ble innført i 1837.Time grenser i vest til Klepp, i nord til Sandnes, i øst til Gjesdal, i sørøst til Bjerkreim og i sør og sørvest til Hå.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 5 artikler:

B

  1. Bryne

T

  1. Time