Time er ein kommune i Rogaland fylke, på Jæren, mellom elva Figgjo i nord og Brusaknuden og Synesvarden i sør. Den vestre delen av kommunen ligg på Låg-Jæren og omfattar noko under halvparten av kommunearealet. Austover strekker Time seg opp i heiane på Høg-Jæren. Sett bort frå eit mindre, aude område som blei overført til Gjesdal i 2013 har Time hatt uendra grenser sidan det lokale sjølvstyret blei innført i 1837. Hele artikkelen

Ny artikkel