Høg-Jæren, de østre, høyereliggende heiområdene på Jæren, Rogaland, over ca. 120 moh.