Klepp

Faktaboks

Landareal
102 km²
Innbyggertall
20 163 (2022)
Administrasjonssenter
Kleppe
Fylke
Rogaland
Innbyggernavn
kleppsbu
Målform
nynorsk
Kommunenummer
1120
Høyeste fjell
Tinghaug (102 moh.)

Kommunevåpen

Klepp. Steinkorset på Krosshaug. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Klepp er en kommune i Rogaland fylke, ved kysten på den midtre delen av Jæren. Kommunen strekker seg østover til Frøylandsvatnet og ligger i sin helhet på Låg-Jæren med høyeste punkt 102 meter over havet. (Tinghaug mellom Bryne og Kleppe). Klepp grenser til kommunene i sør, Time i øst, og Sandnes og Sola i nord.

Klepp er sammen med Time eneste kommune i Rogaland med uendrede grenser siden det lokale selvstyret ble innført i 1837.

Natur

Berggrunnen i hele kommunen hører til de kaledonske dekkene (se kaledonske orogenese), særlig glimmergneis; noe fyllitt og granitt helt i nordøst. Av større betydning for dagens landskap er at berggrunnen praktisk talt er helt dekket av til dels svært mektige løsmasser av glasial opprinnelse, se Jæren. Langs kysten er sanddyner lagt opp av brenninger og vind, og særlig sør for Orrevatnet er sand delvis blåst innover land. For å hindre videre sandflukt er det plantet marehalm og buskfuru på dynene. Lenger nord er jorden grovere og er nord for Orrevatnet dannet av morenemateriale fra en dødismasse. Helt i nordøst, mellom Figgjoelva og Frøylandsvatnet, er det mest utvasket jord lagt opp av breelver på slutten av siste istid.

Den beste jorden i Klepp finnes i de sentrale strøk mellom Orrevatnet og Frøylandsvatnet, et bakket og leirholdig morenelandskap med stedvis fast berg i dagen.

Flere våtmarksområder i kommunen er vernet, mest kjent er Orrevatnet (8,1 kvadratkilometer) som sammen med Horpestadvatnet er vernet etter naturloven. Også store deler av Figgjovassdraget er vernet etter samme lov. Hele kyststrekningen i Klepp er vernet som landskapsvernområde, se Jærstrendene landskapsvernområde.

Klima

Boresanden.

Kaldeste måned er februar med normal på 1,7 °C, og varmeste måned er august med normal på 15,1 °C. Mest nedbør er det i oktober med normal på 175,6 millimeter og minst er det i mai med normal på 68,0 millimeter. Målingene er gjort ved Særheim målestasjon.

Bosetning

Usammensatte gårdsnavn som Sele, Bore, Reve, Orre og Tu vitner om gammel bosetning. De eldste gårdene ligger på morenehauger i terrenget, ofte i tette klynger.

Det er jevn bosetting i alle deler av Klepp. Kommunen har to tettsteder som i sin helhet ligger innenfor kommunens grenser (innbyggtall 2016): Kleppe/Verdalen med kommunesenteret Kleppe (8944) og Pollestad (652). Videre ligger deler av to andre tettsteder i Klepp (innbyggertall 2016): Bryne (i alt 11 832, hvorav 1642 i Klepp) og Kvernaland (7272, hvorav 4014 i Klepp). I alt bodde 80 prosent av kommunens befolkning i tettsteder i 2016 mot 88 prosent i Rogaland som helhet.

Folketallet i Klepp har vist klar vekst i hele etterkrigstiden; i 2017 var folketallet således fire ganger så høyt som ved slutten av krigen. I tiårsperioden 2007–2017 utgjorde veksten gjennomsnittlig 2,2 prosent årlig mot 1,6 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Klepp er blant landets betydeligste jordbrukskommuner, og 65 prosent av arealet i kommunen er dyrket jord. Jordbruket karakteriseres ved en intensiv og variert driftsform som gir et godt økonomisk utbytte. Klepp har Rogalands største kornareal; det utgjør likevel bare tolv prosent av den dyrkede jorden (2016). Til sammen nyttes bare 20 prosent av jordbruksarealet til åker og hage, resten er eng til slått og beite, noe som avspeiler den store betydningen husdyrholdet har i kommunens jordbruk.

Også når det gjelder arealet til poteter og grønnsakerfriland, er Klepp den viktigste kommunen i fylket. I alt noe over sju prosent av den dyrkede jorden i kommunen nyttes til disse vekstene. Klepp er for øvrig landets tredje største veksthuskommune etter areal under plast/glass.

Klepp har flere institusjoner knyttet til jordbruket, forskningsstasjon for plantekultur, kontrollstasjon for svin og avlsokser med mer på Særheim ved Frøylandsvatnet, Rogaland stamsædgård vest for Kleppe. I alt noe over sju prosent av arbeidsplassene i Klepp er i primærnæringene (2016).

Industrien, som omfatter 26 prosent av arbeidsplassene i Klepp, 39 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2016), er i vesentlig grad knyttet til jordbruket. I denne sammenheng spiller verkstedindustrien en sentral rolle med 65 prosent av industriens sysselsetting (2015). Denne består særlig av maskin- og metallvareindustri og er i stor grad knyttet til produksjon/vedlikehold av landbruksredskaper. Største bedrift i bransjen er Kverneland ASA på Øksnavad som er en av verdens fremste produsenter av landbruksredskaper. Også næringsmiddelindustrien står sterkt i kommunen med 22 prosent av industrisysselsettingen (2015), blant annet flere meierier og potetindustri. For øvrig har kommunen noe virksomhet i bransjen gummi-, plast- og mineralsk industri med sju prosent av industrisysselsettingen (2015).

Industrien er hovedsakelig konsentrert til tettstedene Kleppe/Verdalen, Klepp stasjon og Kvernaland med industriområdet Øksnavad lengst nord i kommunen.

Kommunen har et viktig handelssenter i Kleppe; som handelssenter for Klepps befolkning må også nevnes Bryne selv om det ligger like over grensen til Time.

Klepp har en betydelig utpendling; i 2016 hadde i alt 63 prosent av kommunens bosatte yrkestakere arbeid utenfor kommunen. Av disse arbeidet i alt 41 prosent i kommunene på Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola), 17 prosent på resten av Jæren (Hå, Time og Gjesdal) og én prosent i resten av Rogaland.

Samferdsel

Feistein fyrstasjon.

Sørlandsbanen går gjennom kommunen på vestsiden av Frøylandsvatnet. Banen har betydelig lokaltrafikk på strekningen til Stavanger og Sandnes i nord og Egersund i sør.

Noe vest for jernbanen går fylkesvei 44, hovedveien over Jæren; i Kleppe tar fylkesvei 510 av fra denne nordvestover til Sola og Stavanger. Ytre vei over Jæren (fylkesvei 507) fører fra fylkesvei 510 ved Bore kirke sørover på vestsiden av Orrevatnet, det vil si over Jærens rev.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

På Kleppe ligger Jæren Folkehøgskule, og på Øksnavad videregående skole med landbruks- og naturbrukslinje.

Med utgangspunkt i landbruket er det opprettet flere forsknings- og forsøksstasjoner i kommunen, blant annet Planteforsk Særheim forskingsstasjon og Felleskjøpet forsøks- og stamsædgard, GENO.

Klepp hører til Sør-Vest politidistrikt, Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Jærrådet sammen med Gjesdal, , Sandnes og Time.

Klepp kommune tilsvarer de fire soknene Bore, Frøyland/Orstad, Klepp og Orre i Jæren prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Klepp til Jæderen og Dalene fogderi i Stavanger amt.

Delområder og grunnkretser i Klepp

For statistiske formål er Klepp kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 39 grunnkretser:

 • Bore: Reve, Bore, Verdalen vest, Verdalen aust, Hole, Vasshus, Stangeland, Sele, Rindå, Feistein
 • Klepp: Meland, Grude, Hattaland, Kleppe, Fjogstad, Kleppevarden, Haugabakka, Friestad, Nese, Horpestad, Gjeishaug
 • Orre: Orre, Åse, Pollestad, Øgård, Salte, Erga, Rosland
 • Tu: Tjøtta, Braut, Hauge, Tu
 • Engelsvoll: Anda, Engelsvoll, Øksnevad, Orstad, Orstadbakken, Håbakken, Øksnevadmyra

Historikk og kultur

Bore kirke.

Få steder i landet er det gjort så mange funn fra forhistorisk tid som i Klepp, blant annet henimot 1000 steinalderfunn og ellers mange bronsealderfunn og kanskje fremfor alt gravhauger og gårdsanlegg fra jernalderen. Mange runeinnskrifter stammer fra Klepp. Den gamle kirken i Orre, ved elven fra Orrevatnet, er fra 1250, påbygd 1864.

Jæren Folkehøgskule ligger i Kleppe; her ligger også Klepp Bygdemuseum. På Revtangen fins ornitologisk stasjon (Stavanger Museum). Feistein fyr fra 1859, et par kilometer utenfor kysten ved Sele lengst nord i kommunen, er vernet, og bygningene brukes til utleie om sommeren.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1972) har et svevende utskrådd gullkors mot en blå bakgrunn; viser til et stort steinkors i kommunen.

Navnet kommer av norrønt Kleppr, ‘klump’, antagelig opprinnelig brukt om høyden Kleppvarden.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Brunes, Erling: Klepp 1900–1960, 1964, Finn boken
 • Brunes, Erling: Klepp gards- og ættesoga gjenom 400 år: 1519–1900, 1963, Finn boken
 • Lindanger, Birger: Klepp, 1987–90, to bind, Finn boken
 • Særheim, Inge, red.: Kleppkyrkja 1846–1996, 1996, isbn 82-994011-0-0, Finn boken
 • Særheim, Inge: Stadnamn i Klepp, 1980, isbn 82-7220-041-4, Finn boken
 • Særheim, Odd med flere, red.: Foto frå Klepp gjennom 150 år, 1995, isbn 82-993668-0-1, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg