Lyefjell, tettsted i Time kommune, Rogaland, fem kilometer øst for Bryne. Tettstedet er utviklet som boligområde i et kupert terreng rundt 200 moh., for å begrense bruken av god dyrkingsjord til boligformål i de lavereliggende områdene av kommunen.