Terai, 15-35 km bred slette av eng, savanne og skog ved foten av Himalaya i India, Nepal og Bhutan, fra Yamuna River i vest til Brahmaputra River i øst. I den sørlige delen drives jordbruk, mens deler er myrlendt med tett jungel. Sletten er en forlengelse av de enorme elveslettene som finnes i nordlige del av India og Pakistan. Landskapet stiger fra 180 moh. i sør til 360 moh. i nord. Berggrunnen består av tertiære sedimenter.