Trebregner, samlebetegnelse på treformede bregnearter som kan bli inntil 30 m høye med en stor bladdusk i toppen. Den egentlige stammen er tynn og mangler sekundær tykkelsesvekst, men den er omgitt av et tykt lag av birøtter som gir stammen et ragget utseende og gjør at den tilsynelatende kan nå betydelige dimensjoner. Trebregner er primært utbredt i tropisk og subtropisk regnskog, med unntak av én art som vokser i tempererte deler av Australia og Tasmania.