Palearktiske region, i dyregeografien betegnelse for de kalde og tempererte områdene av Eurasia (eksklusive Sør-Asia) samt Nord-Afrika. Typiske er kamel, rådyr, gemse, saigaantilope og jernspurver. Utgjør – sammen med den nearktiske region – den holarktiske region.