Ragna Nielsen

Aschehoug. begrenset

Ragna Vilhelmine Nielsen, født i Oslo, norsk pedagog og kvinnesaksforkjemper; søster av Viggo Ullmann. Hun begynte som lærer alt i 15-årsalderen, først ved Nissens pikeskole, siden fem år i Tromsø.

I 1885 opprettet hun Fru Nielsens Latin- og Realskole i Oslo, med forskole, middelskole samt 2-årig latin- og realgymnas med fellesundervisning for gutter og piker. Det ble da ansett som intet mindre enn uhørt at en kvinne skulle stå i spissen for en skole med mannlige elever, og bedre ble det ikke da hun ansatte lærerinner til å undervise helt frem til artium. Skolen ble etter hvert en av byens største og mest ansette. Den opphørte i 1927.

Ragna Nielsen deltok i grunnleggelsen av Norsk Kvinnesaksforening og var i mange år leder i foreningen. Under hennes ledelse arbeidet NKF bl.a. med sedelighetssaken og bedring av kvinners rettssikkerhet. Hun var blant de ti stifterne av Kvinnestemmerettsforeningen, satt her som styremedlem fra 1903 til 1913, og var en av de kvinnesaksforkjempere som klarest markerte seg mot alminnelig stemmerett for kvinner. Ved splittelsen av stemmerettsbevegelsen på slutten av 1890-årene, ble hun værende i den mer moderate Kvinnestemmerettsforeningen.

Ragna Nielsen var med på å stifte Hjemmenes Vel ved århundreskiftet, og i 1906 var hun en av de første seks kvinner som ble valgt inn i Kristiania Bystyre. I tillegg nedla hun et betydelig arbeid i Riksmålsforeningen, hun satt lenge som styremedlem og var leder for foreningen 1909–10. Hun var med på å starte bladet Norske Kvinder i 1921, og opptrådte ofte som foredragsholder. Foruten utallige artikler i dagspresse og tidsskrifter utgav hun blant annet Norske kvinder i det 19de aarhundrede (1904), Bare en liten hjertefeil (1915) og Sisyphos og de politiske partier (1922).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.