Morgenstjerne, håndvåpen fra middelalderen; bestod av jernkule med pigger, «stjerne», festet til en stang med lenke eller direkte på spissen. Senere, til ut på 1800-tallet, var morgenstjernen vekternes verge og verdighetstegn.