Privatist, person som fremstiller seg til en offentlig eksamen eller fag-/svenneprøve uten å være elev eller uten å være lærling med godkjent lærekontrakt.